XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Яковенко Я. М. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЗАПАСНИХ ЧАСТИН НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Аспірантка Яковенко Я. М.

Національний університет біоресурсів і природокористування України

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЗАПАСНИХ ЧАСТИН НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Особливе місце в складі виробничих запасів допоміжних виробництв сільськогосподарських підприємств належить запасним частинам.

Запасні частини - окремі деталі, вузли, агрегати транспортних засобів, призначені для заміни зношених частин об'єктів під час технічного обслуговування та ремонту їх.

Приймання нових запасних частин і автомобільних шин на склад здійснюють на підставі супровідних документів, виписаних організацією-постачальником: товарно-транспортною накладної, специфікації тощо.

Кожному агрегату, який надійшов на підприємство, присвоюють номенклатурний номер (штрих-код). Під цим номером в оперативному порядку ведуть Картку обліку оборотного агрегату, в якій відображають усі дані руху агрегату (надходження, встановлення на автомобіль, зняття з автомобіля, передання в ремонт, повернення з ремонту тощо).

Аналітичний облік запасних частин на складах здійснюють за місцями зберігання (матеріально відповідальними особами), однорідними групами (механічна група, електрична група тощо), марками автомобілей та номенклатурними номерами (штрих-кодами). Аналітичний облік обладнання, двигунів, вузлів та агрегатів обмінного фонду ведуть за такими групами: придатні до експлуатації (нові й відремонтовані); підлягають ремонту; перебувають у ремонті; непридатні до експлуатації. Облік руху оборотних агрегатів здійснює технік у спеціальних картках складського обліку, що містять такі реквізити: дати надходження і вибуття, назву агрегату, його номенклатурний (штрих-код) і заводський номери, пробіг, проведені види ремонту, звідки надійшов і кому виданий агрегат.

Видача запасних частин із складів проводиться за відомістю дефектів на ремонт машин, лімітно-забірними картками або накладними, які виписуються окремо на кожну машину, що ремонтується.

За наявності обмінного фонду запасних частин видачу їх зі складу для технічного обслуговування і ремонтів автомобілів проводять в обмін на зняті з автомобілів. Непридатні запасні частини, що прийняті в обмін на видані із обмінного фонду складу, зберігаються окремо, по завершенні місяця їх списують і оприбутковують як брухт. Запасні частини, що потребують ремонту, передають до ремонтних майстерень за накладними, а після ремонту повертають на склад і використовують як обмінний фонд.

Облік запасних частин ведуть за такими цінами:

нові та зняті з автомобілів, але придатні для експлуатації - за діючими цінами придбання;

відремонтовані - в розмірі 50 % діючої ціни придбання;

які потребують ремонту - у розмірі 25 % діючої ціни придбання;

непридатні до експлуатації - за ціною брухту або можливого використання.

Непридатні для експлуатації агрегати після списання їх у встановленому порядку розбирають на запасні частини, які оприбутковують на складі. Облікову картку списаного агрегату не анулюють, а продовжують використовувати під тим самим номером для обліку агрегату, що надійшов замість списаного.

Інвентаризації запасних частин і агрегатів проводять у розрізі таких ознак: нові; зняті з автомобілів або причепів і придатні для використання; що потребують ремонту; відремонтовані; непридатні, що підлягають здачі в металобрухт. В інвентаризаційному описі вказують номенклатурний номер деталей або агрегатів.

Синтетичний облік наявності та руху придбаних і виготовлених запасних частин, готових деталей, вузлів, агрегатів, що використовуються для проведення ремонтів і замін зношених частин автотранспортних засобів, інструментів, здійснюють на субрахунку 207 «Запасні частини» рахунка 20 «Виробничі запаси». На цьому ж субрахунку обліковують обмінний фонд устаткування, двигунів, вузлів, агрегатів, створюваний у ремонтних підрозділах підприємства.

Науковець Є.І. Свідерський у своєму навчальному посібнику «Бухгалтерський облік у галузях економіки» стверджує, що субрахунок 207 може мати такі субрахунки другого порядку:

2071 - запасні частини;

20711 - запасні частини придбані нові;

20712 - запасні частини, виготовлені на підприємстві;

20713 - запасні частини, непридатні до експлуатації;

2072 - обмінний фонд запасних частин;

20721 - придатні запасні частини обмінного фонду;

20722 - запасні частини обмінного фонду, що підлягають відновленню.

Проте, професор М.Ф. Огійчук у своїх працях рекомендує для сільськогосподарських підприємств до рахунка 207 «Запасні частини» відкривати такі аналітичні рахунки другого порядку:

2071 - запасні частини до тракторів;

2072 - запасні частини до автомобілів;

2073 - запасні частини до комбайнів;

2074 - запасні частини до сільськогосподарських машин;

2075 - інші запасні частини.

Згідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій підприємства та організації України до субрахунка 207 «Запасні частини» рахунка 20 «Виробничі запаси» можуть відкривати аналітичні рахунки другого порядку за видами запасних частин на власний розсуд за необхідності, передбачивши це в обліковій політиці підприємства.

У таблиці 1 наведено операції, пов'язані із обліком запасних частин на сільськогосподарських підприємствах.

Таблиця 1.

Облік руху запасних частин

№ п/п Зміст господарської операції Дебет Кредит Сума, грн.
1 Отримано від постачальника запасні частини 207 631 12000
2 Нараховано податковий кредит із ПДВ 641 631 2400
3 Сплачено постачальнику за отримані запасні частини 631 311 14400
4 Видано зі складу запасні частини для ремонту автомашини 23 207 6500
5 Отримано від підзвітної особи запасні частини 207 372 6000
6 Використано запасні частини для створення основного засобу 152 207 1500

Література:

1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.06.1999 р.

2. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України № 291 від 30.11.1999 р.

3. Огійчук М.Ф. Підручник. «Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах» - К.: Алерта, 2006. - 288 с.

4. Свідерський Є.І. Навч. посібник. «Бухгалтерський облік у галузях економіки» - К.: КНЕУ, 2004. - 233 с.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>