XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Яковлєва В.М. Особливості кадрової політики в сфері організації діяльності силових служб України

В.М. Яковлєва

Особливості кадрової політики в сфері організації діяльності силових служб України

  На етапі становлення в Україні демократичного суспільства виникають нові проблеми розвитку держави, що набувають особливої актуальності у зв'язку з переходом від тоталітарних до правових відносин, формування реального народовладдя й ринкового господарства.

Стійкість держави, цілісність її території і недоторканість кордонів, стабільність і дієздатність влади служать індикаторами життєдіяльності суспільства. Найважливішим засобом започаткування демократичного суспільства є всебічне використання державною владою її інструменту - владних структур та інституцій, що призначені для забезпечення найкращих умов для розвитку особи, суспільства і самої держави в рамках усього арсеналу наявних можливостей. До таких структур відносяться військові формування: Служба безпеки України, внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ, Міністерство оборони України, Прикордонні війська, Прокуратура тощо.[1,3]

Зі зміною суспільного устрою України постає проблема вдосконалення кадрової політики в напряму зміни концепції підготовки кадрів, як інструменту   формування владної еліти.

Ефективне виконання завдань, які стоять перед силовими службами України, в значній мірі залежить від належно організованої в органах та підрозділах військових формувань професійної підготовки персоналу та відповідного нормативно-правового забезпечення її функціонування. Важливою умовою виконання вимог Президента, Верховної Ради та Уряду України щодо забезпечення правопорядку, громадської і національної безпеки у державі, додержання гарантованих Конституцією України прав і свобод громадян є формування та підтримання належного кадрового потенціалу військових організацій. Ефективність виконання правоохоронних завдань, завдань безпеки перш за все, залежить від якісно нової кадрової політики, основна мета якої полягає у створенні організаційно-правових, соціальних, виховних, психологічних, матеріально-технічних, фінансових, економічних та інших передумов для формування високопрофесійного персоналу органів, служб та підрозділів військових організацій, здатного ефективно, на високому рівні вирішувати оперативно-службові завдання. Не викликає заперечень необхідність якісної перебудови силових служб України, формування нового корпусу працівників - професіоналів, відданих справі чесного служіння закону і людині, яким повинна бути притаманна чуйність і повага до людей, висока загальна культура.

Кадрова політика - це політично-правова, організаційно-управлінська, ідейно-виховна діяльність держави і силових відомств, спрямована на відбір, підготовку, розстановку і виховання особового складу органів і підрозділів силових служб з метою ефективного виконання ними службових обов'язків, що передбачають забезпечення законності, боротьбу зі злочинністю, безпеку держави, захист прав і свобод громадян України.[2,87]

Завдання розбудови в Україні демократичної правової держави вимагають проведення в сфері організації діяльності силових служб  якісно нової кадрової політики. І зміни в цій сфері не терплять зволікань.

Література:

•1.     Ануфрієв М.І. Основні напрямки кадрового забезпечення органів внутрішніх справ України ( організаційно-правовий аспект): Монографія. - Харків: Вид-во НУВС, 2001. - 236с.

•2.     Мурашко М.І. Кадрова політика та основи управлінської діяльності / М.Мурашко; Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади. - Чернігів: Чернігівські Обереги, 2004. - 230 с.

Електронна адреса автора: pegroflora@ukr.net


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>