XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Янюк Ю.Т. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ

Янюк Юлія Тарасівна

здобувач кафедри криміналістики

Київського національного університету внутрішніх справ

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ

1. Найпоширенішою формою використання спеціальних знань при розслідуванні присвоєння або розтрати майна є проведення судових експертиз. Їх вид і характер залежать від специфіки об'єкта де вчинено злочин; способу злочину та прийомів його приховання; предмета злочинного замаху та ін.

За такою категорією кримінальних справ, однієї з основних є судово-бухгалтерська експертиза, яка призначається у випадках, коли: матеріали документальної ревізії суперечать матеріалам кримінальної справи, не підтверджуються ними; по кримінальній справі були проведені дві й більше документальних ревізії, результати яких містять істотні протиріччя; ревізор неправильно визначив методи проведення ревізії; встановлена занадто велика сума матеріального збитку; у випадку коли через конфліктність і протидію розслідуванню доцільно підкріпити висновками судового експерта наявну доказову базу по кримінальній справі.

У даному випадку на вирішення судово-бухгалтерської експертизи ставляться такі питання: про законність і правильність оформлення документації по окремих операціях; про суму матеріального збитку, періоді утворення недостачі коштів і матеріальних цінностей, особах відповідальних за даний збиток; про порушення в документальному обліку, правильність постановки бухгалтерського обліку й ролі бухгалтерських працівників установи у вчиненні й прихованні незаконних дій; про правильність проведення документальної ревізії й відповідності висновків ревізора матеріалам, підданим перевірці. Перед призначенням судово-бухгалтерської експертизи слідчому доцільно зустрітися з експертом чи кваліфікованим бухгалтером і проконсультуватися щодо питань, які варто поставити на вирішення експертизи, щодо матеріалів, які необхідні для її проведення.

Така експертиза, як правило, проводиться в службовому приміщенні експерта або в приміщенні органа внутрішніх справ. У розпорядження експерта надаються матеріали документальної ревізії, бухгалтерські документи, матеріали кримінальної справи (протоколи допитів підозрюваних (обвинувачуваних) та свідків, виїмок, слідчих оглядів). Участь обвинувачуваного в проведенні експертизи не обов'язкова, його повідомляють про її призначення й про ті питання, які повинні бути при цьому вирішені. Йому пред'являється для ознайомлення (бажано в присутності судового експерта) висновок експертизи.

2. При розслідуванні привласнення або розтрати майна, доцільним є залучення спеціалістів - фахівців в області бухгалтерського обліку.

Спеціаліст-бухгалтер, який бере участь у проведенні обшуку в службових і виробничих приміщеннях господарюючого суб'єкта може надати допомогу слідчому у виявленні бухгалтерських і інших документів і їх чернеток, чорнових записів, а також роз'яснити, які офіційні й чорнові документи можуть містити відомості, що цікавлять слідство. Допомога спеціаліста важлива й у ході вивчення виявлених документів, для того щоб визначити їх відношення до розслідуваного злочину.

Доцільність залучення спеціаліста-бухгалтера до огляду документів полягає у тому, що в ході цієї слідчої дії основна увага слідчого зосереджується в основному на тих документах, які були або могли бути використані для підготовки, вчинення й приховання злочину. Спеціаліст-бухгалтер допомагає уникнути помилок, які допускаються слідчими при роботі з документами, зокрема: використання в якості підстави для формулювання обвинувачення документів не підданих ретельній перевірці; неусунення протиріч між відомостями які містяться в документах і іншими доказами у справі; однобічність в оцінці документів тощо.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>