XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Яремченко Л.М. ІНФРАСТРУКТУРА ПІДТРИМКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Яремченко Лариса Миколаївна, аспірант кафедри фінансів

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

ІНФРАСТРУКТУРА ПІДТРИМКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Мале підприємництво є якісною характеристикою ринкової економіки України, адже підвищується соціальний добробут населення, ефективність виробництва, впровадження новітніх технологій і, як свідчить зарубіжний досвід, саме в період економічної кризи мале підприємництво стає першоджерелом її подолання. Розбудова національної економіки досягається також за рахунок малого підприємництва, а її початковою сходинкою є розвиток малого підприємництва саме на регіональному рівні, кожен з яких має свої особливості, організаційне забезпечення та фінансове підґрунтя.

Інститути, що здійснюють підтримку малого підприємництва на державному та регіональному рівнях допомагають останнім створити гідні умови для їх діяльності, забезпечення економічної і фінансової стійкості та повноцінного інформаційного забезпечення.

Фінансова рівновага підприємств малого бізнесу забезпечується, перш за все, фінансовими інститутами (банки, лізингові компанії, фонди підтримки підприємництва, інвестиційні та інноваційні фонди, страхові компанії, кредитні спілки та ін.), які надають кредити на пільгових умовах, забезпечують страхування комерційних ризиків, надають приміщення та устаткування для створення та ведення власного бізнесу в оренду (лізинг), а також вільні землі для здійснення підприємницької діяльності.

Не останнє місце в інфраструктурі підтримки малого підприємництва займають освітні та професійні програми підготовки та перепідготовки зайнятих; проводяться бізнес-тренінги для підприємців-початківців та безробітних; започатковані курси з питань створення «власної справи» та ролі жінки у бізнесі та ін.

Інформаційне забезпечення малого підприємництва досягається за допомогою Держкомпідприємництва, податкових органів, органів статистики, управлінь економіки та розвитку підприємництва окремого регіону, засобів масової інформації, агентств розвитку та ін. для малих підприємств проводяться бізнес-тренінги, курси по веденню власної справи, консультації з законодавства та питань оподаткування малого підприємництва. Підприємці мають змогу безпосередньо приймати участь в обговоренні питань законодавства, проектів регуляторних актив, програм розвитку малого підприємництва, які виносяться на обговорення «круглих столів».

Проте, за безліччю інститутів сприяння розвитку малого підприємництва в Україні ще не створено єдиного механізму їх регулювання, дієвої системи законодавства, державної підтримки підприємництва, а саме його фінансово-кредитного, ресурсного та інформаційного забезпечення. Актуальним є питання прийняття Податкового кодексу України, в якому чітко будуть зазначені підприємства, що відносяться до категорії «малих» та «середніх», а також умови застосування режимів спрощеної системи оподаткування. Проблемним питанням залишається фінансування малого підприємництва, адже не зважаючи на дію Закону України «Про державну підтримку малого підприємництва» країна не в змозі забезпечити відповідний рівень фінансування останніх, а в деяких регіонах України є взагалі відсутнім. Сфера освітньої підготовки підприємців повинна мати єдину програму підготовки спеціалістів в сфері бізнесу, і створити умови доступу до них в всіх верств населення, а також перепідготовки кадрів відповідно до попиту ринку.

Лише за такого інституціонального забезпечення мале підприємництво буде захищеним на кожній стадії свого життєвого циклу.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>