XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Яремчук О.П. ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ТРУДНОЩІВ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ

Яремчук Ольга Петрівна

Житомирський державний університет імені Івана Франка

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ТРУДНОЩІВ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ

Адаптація - результат  взаємодії індивіда і навколишнього середовища, який приводить до оптимального його пристосування до життя і діяльності. Адаптація компенсує недостатність звичної поведінки в нових умовах. Через неї забезпечується можливість прискорення ефективного функціонування особистості в незвичних обставинах. Якщо  адаптація не настає, виникають додаткові труднощі в спілкуванні, в опануванні предмета діяльності, аж до порушення її регулювання. [1, 64-65]

Адаптація пов'язана зі зміною соціальної ситуації розвитку кожного студента. Адаптація - це перетворення самого себе відповідно до нових вимог діяльності, соціальних умов і нового оточення. Це входження в нову соціальну позицію і нову систему взаємин.

Період адаптації першокурсників пов'язаний із руйнуванням сформованих позицій, що може породжувати труднощі як у навчанні, так і в спілкуванні між студентами та викладачами. Адаптаційний період у різних студентів проходить по-різному, залежно від їх індивідуально-психологічних особливостей, рівня готовності студента до навчання у вищій школі.[1]

Велика кількість робіт присвячена дослідженню адаптації особистості в різних групах і колективах - М. Будякіна, А. Русалінова, Е. Таранов. Важливим чинником соціальної адаптації студентів є кризи особистісного зростання. Так, А.А. Терсаковою була отримана інформація, що дає підставу говорити про низький рівень особистісного розвитку у студентів першого курсу. Проблеми адаптації студентів до навчально-виховного процесу у вищих закладах освіти розглянуті в дослідженнях О. М. Галуса, Л. О. Булатової, С. Б. Даміярова, та ін.

Молоді люди, вступивши до вищого навчального закладу, стикаються з багатьма труднощами:

•1.     Дидактичні - новизна у процесі навчання, нові методи та форми навчання, відсутність навичок самостійної роботи)

•2.     Соціально-психологічні - входження індивіда у нове середовище, особливості самостійного життя від батьків, ведення власного бюджету та разом з цим подолання матеріальних труднощів;

•3.     Професійні - невміння зорієнтуватися у професійній спрямованості процесу навчання, складність у роботі з людьми.[2, 32-33]

Труднощі в адаптації характеризуються різкими й суттєвими психологічними зрушеннями та змінами особистості, розвиток починає набувати бурхливого стрімкого характеру. Ознаками труднощів адаптації можуть бути:

•-       Сильна фрустрація, виникають сильні переживання  незадоволення потреби;

•-       Загострення рольових конфліктів «студент - викладач», «студент - студент»;

•-       Ціннісно-смислова невизначеність, неструктурованість особистості

•-       Інфантильність (поводження студента безвідповідально) або вдаються до пияцтва розпусти, вживання наркотиків. [1, 54-55]

Нами було проведено дослідження в Житомирському державному університеті імені Івана Франка на соціально-психологічному факультеті, спеціальності «Соціальна педагогіка», «Практична психологія». Мета нашого дослідження - це виявлення основних труднощів адаптації студентів.

В опитуванні взяли участь 44 студенти першого курсу. З них 43,9% проживають в гуртожитку, 38,7% - вдома, а 13,7% винаймають житло.  Опитування складалося з 2 блоків. Питання першого блоку призначалися для оцінювання інтенсивності своїх переживань щодо кожної проблеми по 5 шкалам: «не турбує», «слабо непокоїть», «помітно непокоїть», «сильно непокоїть», «вкрай непокоїть».Питання другого блоку - для оцінювання частоти виникнення кожної проблеми також з 5 градаціями: «ніколи», «рідко»,«інколи», «часто»,«завжди».

За результатами першого блоку помітно, що найбільш тривожні проблеми для першокурсників це: «нестача комп'ютера для здійснення навчальної діяльності» (65,90%), «через брак часу на сон, відпочинок може виявитися неповноцінним» (63,06%), «труднощі виконання вимог навчального навантаження» (57,38%), «викладач може бути до Вас прискіпливим» (56,81%) та «внаслідок великого обсягу завдань додому Ви не впораєтесь з повним їх виконанням» (56,81%). Щодо проблем, які менш тривожать студентів, то до них можна віднести: «орієнтування в будівлі університету» (16,47%), «пошук будь-якого університетського корпусу» (17,04%), « якщо Вам не вдається сісти на один із перших рядів на лекції» (21,02%), «Ви з великим зусиллям можете знайти собі заняття під час «вікна» (22,72%), «труднощі зі сприйняття лекційної інформації у випадку, якщо Вам не вдалося сісти на один з перших рядів» (24,43%).

Наступним блоком нашого дослідження було визначити  частоту виникнення  тривожних проблем студентів. До найбільш часто виникаючих проблем за результатами дослідження можна віднести: «довгі черги в їдальні» (57,38%), «не вистачає часу на повноцінний відпочинок» (56,8%), «навчальне навантаження в університеті» (55,11%), «сильно втомлююсь через те, що пари довгі» (52,27%), «за час великої перерви не встигаю поїсти» (45,45%) та «домашні завдання дуже великі і тому я відчуваю проблеми з їх виконанням» (45,45%). Що стосується проблем, які виникають у студентському житті рідко, то з дослідження помітно, що до них відносяться: «не влаштовують смакові характеристики в їдальні» (19,88%), «мені важко орієнтуватися в університеті» та «місцезнаходження корпусів університету» (11,36%), «проблема щодо розрізнення в розкладі лекції чи семінару» (10,8%).

За результатами дослідження найбільш тривожні проблеми для першокурсників можна об'єднати в одну велику групу: навчання у ВНЗ: недосконале навчально-методичне забезпечення, надмірне навчальне навантаження, тощо. Крім того, можна виділити групу проблем, які найменше тривожать студентів - організаційні: орієнтування у корпусах університету, несприймання матеріалу лекцій у великих аудиторіях, тощо.

Підсумовуючи дослідження, можна визначити категорії проблем, які найчастіше виникають: дозвілеві ( довгі черги в їдальні, неповноцінний відпочинок, тощо), навчальні ( навчальне навантаження, диференційовані домашні завдання, тощо), організаційні ( неузгоджений розклад занять, тощо).

Можна підсумувати те, що успіх адаптації до навчання у вищому навчальному закладі залежить від соціальної та життєвої позиції молодої людини, мотивів здобуття професії. Це зумовлюється багатьма чинниками, серед яких можна назвати індивідуальні особливості , внутрішнє багатство, глибокі знання з певної галузі, соціальний досвід, участь у громадських справах тощо. Тому у вищих навчальних закладах потрібно створити  психологічну атмосферу, яка б якнайповніше сприяла розкриттю та збагаченню внутрішнього світу, задатків й здібностей студента, щоб кожен міг викликати інтерес та завоювати повагу однокурсників, викладачів як особистість, індивідуальність. Одним словом, усе повинно підпорядковуватися важливій меті: навчити студента самостійно навчатися, повноцінно жити, працювати в будь-яких умовах, перебудовувати свою діяльність залежно від обставин. [3]

Література:

•1.   Подоляк Л.Г. Психологія вищої школи: Навчальний посібник для магістрантів і аспірантів /Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. - К.: ТОВ "Філ-студія", 2006. - 320с.

•2.  Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. - К.: «Академвидав», 2006. - 352 с.

•3.  Шарко Ю.А.  Соціально-педагогічні умови адаптації студентів першого курсу до навчання у вищому навчальному закладі.[Електронний  ресурс] http://s-journal.cdu.edu.ua/base/2008/v3/v3pp137-139.pdf

e-mail: hgvhbv@rambler.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>