XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Яремчук О.П. ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ТРУДНОЩІВ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ

Яремчук Ольга Петрівна

Житомирський державний університет імені Івана Франка

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ТРУДНОЩІВ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ

Адаптація - результат  взаємодії індивіда і навколишнього середовища, який приводить до оптимального його пристосування до життя і діяльності. Адаптація компенсує недостатність звичної поведінки в нових умовах. Через неї забезпечується можливість прискорення ефективного функціонування особистості в незвичних обставинах. Якщо  адаптація не настає, виникають додаткові труднощі в спілкуванні, в опануванні предмета діяльності, аж до порушення її регулювання. [1, 64-65]

Адаптація пов'язана зі зміною соціальної ситуації розвитку кожного студента. Адаптація - це перетворення самого себе відповідно до нових вимог діяльності, соціальних умов і нового оточення. Це входження в нову соціальну позицію і нову систему взаємин.

Період адаптації першокурсників пов'язаний із руйнуванням сформованих позицій, що може породжувати труднощі як у навчанні, так і в спілкуванні між студентами та викладачами. Адаптаційний період у різних студентів проходить по-різному, залежно від їх індивідуально-психологічних особливостей, рівня готовності студента до навчання у вищій школі.[1]

Велика кількість робіт присвячена дослідженню адаптації особистості в різних групах і колективах - М. Будякіна, А. Русалінова, Е. Таранов. Важливим чинником соціальної адаптації студентів є кризи особистісного зростання. Так, А.А. Терсаковою була отримана інформація, що дає підставу говорити про низький рівень особистісного розвитку у студентів першого курсу. Проблеми адаптації студентів до навчально-виховного процесу у вищих закладах освіти розглянуті в дослідженнях О. М. Галуса, Л. О. Булатової, С. Б. Даміярова, та ін.

Молоді люди, вступивши до вищого навчального закладу, стикаються з багатьма труднощами:

•1.     Дидактичні - новизна у процесі навчання, нові методи та форми навчання, відсутність навичок самостійної роботи)

•2.     Соціально-психологічні - входження індивіда у нове середовище, особливості самостійного життя від батьків, ведення власного бюджету та разом з цим подолання матеріальних труднощів;

•3.     Професійні - невміння зорієнтуватися у професійній спрямованості процесу навчання, складність у роботі з людьми.[2, 32-33]

Труднощі в адаптації характеризуються різкими й суттєвими психологічними зрушеннями та змінами особистості, розвиток починає набувати бурхливого стрімкого характеру. Ознаками труднощів адаптації можуть бути:

•-       Сильна фрустрація, виникають сильні переживання  незадоволення потреби;

•-       Загострення рольових конфліктів «студент - викладач», «студент - студент»;

•-       Ціннісно-смислова невизначеність, неструктурованість особистості

•-       Інфантильність (поводження студента безвідповідально) або вдаються до пияцтва розпусти, вживання наркотиків. [1, 54-55]

Нами було проведено дослідження в Житомирському державному університеті імені Івана Франка на соціально-психологічному факультеті, спеціальності «Соціальна педагогіка», «Практична психологія». Мета нашого дослідження - це виявлення основних труднощів адаптації студентів.

В опитуванні взяли участь 44 студенти першого курсу. З них 43,9% проживають в гуртожитку, 38,7% - вдома, а 13,7% винаймають житло.  Опитування складалося з 2 блоків. Питання першого блоку призначалися для оцінювання інтенсивності своїх переживань щодо кожної проблеми по 5 шкалам: «не турбує», «слабо непокоїть», «помітно непокоїть», «сильно непокоїть», «вкрай непокоїть».Питання другого блоку - для оцінювання частоти виникнення кожної проблеми також з 5 градаціями: «ніколи», «рідко»,«інколи», «часто»,«завжди».

За результатами першого блоку помітно, що найбільш тривожні проблеми для першокурсників це: «нестача комп'ютера для здійснення навчальної діяльності» (65,90%), «через брак часу на сон, відпочинок може виявитися неповноцінним» (63,06%), «труднощі виконання вимог навчального навантаження» (57,38%), «викладач може бути до Вас прискіпливим» (56,81%) та «внаслідок великого обсягу завдань додому Ви не впораєтесь з повним їх виконанням» (56,81%). Щодо проблем, які менш тривожать студентів, то до них можна віднести: «орієнтування в будівлі університету» (16,47%), «пошук будь-якого університетського корпусу» (17,04%), « якщо Вам не вдається сісти на один із перших рядів на лекції» (21,02%), «Ви з великим зусиллям можете знайти собі заняття під час «вікна» (22,72%), «труднощі зі сприйняття лекційної інформації у випадку, якщо Вам не вдалося сісти на один з перших рядів» (24,43%).

Наступним блоком нашого дослідження було визначити  частоту виникнення  тривожних проблем студентів. До найбільш часто виникаючих проблем за результатами дослідження можна віднести: «довгі черги в їдальні» (57,38%), «не вистачає часу на повноцінний відпочинок» (56,8%), «навчальне навантаження в університеті» (55,11%), «сильно втомлююсь через те, що пари довгі» (52,27%), «за час великої перерви не встигаю поїсти» (45,45%) та «домашні завдання дуже великі і тому я відчуваю проблеми з їх виконанням» (45,45%). Що стосується проблем, які виникають у студентському житті рідко, то з дослідження помітно, що до них відносяться: «не влаштовують смакові характеристики в їдальні» (19,88%), «мені важко орієнтуватися в університеті» та «місцезнаходження корпусів університету» (11,36%), «проблема щодо розрізнення в розкладі лекції чи семінару» (10,8%).

За результатами дослідження найбільш тривожні проблеми для першокурсників можна об'єднати в одну велику групу: навчання у ВНЗ: недосконале навчально-методичне забезпечення, надмірне навчальне навантаження, тощо. Крім того, можна виділити групу проблем, які найменше тривожать студентів - організаційні: орієнтування у корпусах університету, несприймання матеріалу лекцій у великих аудиторіях, тощо.

Підсумовуючи дослідження, можна визначити категорії проблем, які найчастіше виникають: дозвілеві ( довгі черги в їдальні, неповноцінний відпочинок, тощо), навчальні ( навчальне навантаження, диференційовані домашні завдання, тощо), організаційні ( неузгоджений розклад занять, тощо).

Можна підсумувати те, що успіх адаптації до навчання у вищому навчальному закладі залежить від соціальної та життєвої позиції молодої людини, мотивів здобуття професії. Це зумовлюється багатьма чинниками, серед яких можна назвати індивідуальні особливості , внутрішнє багатство, глибокі знання з певної галузі, соціальний досвід, участь у громадських справах тощо. Тому у вищих навчальних закладах потрібно створити  психологічну атмосферу, яка б якнайповніше сприяла розкриттю та збагаченню внутрішнього світу, задатків й здібностей студента, щоб кожен міг викликати інтерес та завоювати повагу однокурсників, викладачів як особистість, індивідуальність. Одним словом, усе повинно підпорядковуватися важливій меті: навчити студента самостійно навчатися, повноцінно жити, працювати в будь-яких умовах, перебудовувати свою діяльність залежно від обставин. [3]

Література:

•1.   Подоляк Л.Г. Психологія вищої школи: Навчальний посібник для магістрантів і аспірантів /Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. - К.: ТОВ "Філ-студія", 2006. - 320с.

•2.  Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. - К.: «Академвидав», 2006. - 352 с.

•3.  Шарко Ю.А.  Соціально-педагогічні умови адаптації студентів першого курсу до навчання у вищому навчальному закладі.[Електронний  ресурс] http://s-journal.cdu.edu.ua/base/2008/v3/v3pp137-139.pdf

e-mail: hgvhbv@rambler.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>