XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Яремко Г.З. БЛАНКЕТНІ ДИСПОЗИЦІЇ Ч. 1, 4 СТ. 143 КК УКРАЇНИ

Яремко Галина Зіновіївна,

викладач кафедри кримінально-правових дисциплін Львіського державного університету внутрішніх справ

  БЛАНКЕТНІ ДИСПОЗИЦІЇ Ч. 1, 4 СТ. 143 КК УКРАЇНИ

Серед статей розділу II "Злочини проти життя та здоров'я особи" Особливої частини КК України міститься ст. 143, яка передбачає відповідальність за порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини. При цьому диспозиції ч. 1 та 4 даної статті сформульовані бkанкетним способом. Так, ч. 1 ст. 143 КК передбачає відповідальність за порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини. А ч. 4 ст. 143 КК - за незаконну торгівлю органами або тканинами людини (виділ. Я.Г.). Очевидно, що і в першому, і в другому випадку іншогалузеві норми повинні конкретизувати (уточнити) ознаки об'єктивної сторони злочину.

Щодо порушення встановленого законом порядку трансплантації органів та тканин людини - то С.В. Гринчак зазначає, що під таким розуміється "недотримання чи неналежне дотримання встановленого порядку проведення трансплантації або вчинення в процесі пересадки анатомічних матеріалів людини дій, які заборонені законодавством" [1, 10]. Однак, висновки автора в частині вказівки на забороненість дій законодавством прямо суперечать текстуальному викладу диспозиції статті, оскільки законодавець обмежує допустимий рівень бланктеності лише нормативно-правовими актами, що мають силу закону. Такими законами є, зокрема, Основи законодавства України про охорону здоров'я від 19 листопада 1992 року [2] та ЗУ "Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині" від 16 липня 1999 року [3].

Так, аналіз даних нормативно-правових актів показує, що трансплантація здійснюється з порушенням встановленого законом порядку у разі недотримання, зокрема, таких умов:

•-         наявна письмова згода об'єктивно проінформованого донора і реципієнта та батьків чи інших законних представників реципієнта, якщо ним є особа віком від 15 до 18 років. Ця умова може бути недотримана у невідкладних випадках, коли існує загроза життю реципієнта;

•-         є наявними медичні показання, встановлені консиліумом лікарів відповідного закладу охорони здоров'я чи наукової установи;

•-         завдана при трансплантації шкода донору є меншою, ніж та, що загрожувала реципієнту;

•-         дані органи і тканини дозволені до трансплантації МОЗ;

•-         трансплантація проводиться закладами охорони здоров'я чи науковими установами, що мають право на її здійснення;

•-         органи і тканини взяті не у таких категорій осіб : неповнолітні, недієздатні, ув'язнені, особи, які страждають на тяжкі психічні розлади, мають захворювання, що можуть передатися реципієнту або зашкодити його здоров'ю, особи, які раніше вже надали орган або частину органу чи частину тканини;

•-         у живого донора не взято інший гомотрансплантант, крім одного із парних органів або частину органа чи частину тканини;

•-         органи та інші анатомічні матеріали взяті з тіла померлої особи, яка перед смертю заборонила це робити, або з порушенням порядку, встановленого законом.

Що ж до незаконної торгівлі органами або тканинами людини - то вказівка на незаконність допускає можливіть звертатися до чинного законодавства (закони України, чинні міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, постанови Верховної Ради України, укази Президента, декрети і постанови Кабінету Міністрів України, нормативні акти центральних органів виконавчої влади). Так, ч. 3 ст. 14 ЗУ "Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині" від 16 липня 1999 року визначає лише, що за згодою донора його кістковий мозок може бути надано безоплатно або за плату для трансплантації іншій особі. Тобто торгівля органами і тканинами людини, за винятком кісткового мозку, завжди є незаконною.

Отже, бланкетні диспозиції ч. 1, 4 ст. 143 КК України відносяться до ознак об'єктивної сторони злочину. При цьому допустимий рівень бланкетності у ч. 1 ст. 143 КК України обмежений лише нормативно-правовими актами, що мають силу закону, у ч. 4 ст. 143 КК - законодавчими актами.

Література:

•1.     Гринчак С.В. Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини: підстави кримінальної відповідальності: автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 "Кримінальне право і кримінологія; кримінально виконавче право" / С.В. Гринчак. - Х., 2007. - 20 с.

•2.     ЗУ "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19 листопада 1992 року № 2801-XII // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 4. - ст. 19.

•3.     ЗУ "Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині" від 16 липня 1999 року № 1007-XIV //  Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 41. - ст. 377.

 

E-mail: yaremkogalyna@rambler.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>