XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Яремко С.А., Задорожна О.В., Шимчик А.О.

асистент  кафедри ІСМ

Яремко Світлана Анатоліївна

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ст. гр. ОАП-21д

Задорожна Ольга Василівна, Шимчик Анна Олегівна

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ОГЛЯД СУЧАСНОГО СТАНУ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТЕЖІВ В МЕРЕЖІ INTERNET

Вступ. В умовах технічної революції та інноваційних технологій відбувається удосконалення усієї економічної сфери. Чи міг пересічний українець років 10 назад подумати, що зможе отримувати заробітну плату безпосередньо в магазині, лише завдяки маленькій пластиковій картці. Завдяки електронним платежам значно прискорюється час виконання фінансових трансакцій, значно менші затрати на ведення будь-якої діяльності, включаючи фінансову, економічну, пошукову та ін. Тому розгляд та аналіз сучасного стану систем електронних платежів в мережі Internet є актуальною темою наукових досліджень.

На даний час розроблено кілька видів систем електронних розрахунків, які постійно удосконалюються. Такими системами є: СЕП - система міжбанківських електронних платежів, розроблена фахівцями Національного банку України, яка забезпечує розрахунки в електронній формі між банками за дорученнями клієнтів і за зобов'язаннями банків; Система електронного подання й оплати рахунків, що є сукупністю програмних продуктів і технічних рішень для надання користувачам доступу до послуг, оплачених наперед (ваучери) та оплачених після надання (рахунки) через мережу терміналів.

СЕП побудована як деревоподібна мережна структура, на нижчому рівні якої розташовані банки-учасники електронних розрахунків. Середній рівень представлений мережею регіональних розрахункових палат, а на верхньому рівні СЕП міститься Центральна розрахункова палата, яка організовує функціонування СЕП в цілому.

Внутрішня платіжна система банку обслуговується комплексом програмно-технічних засобів, які забезпечують обмін електронними документами, їх перевірку, аналіз та захист від втручання. Система електронних платежів дозволяє досягти світового рівня обробки інформації у сфері електронних розрахунків, обмежити ризик обігу фальшивих грошей та скоротити до мінімуму термін проходження платежів.

Здійснення розрахунків через ЦРП дає змогу забезпечити своєчасні розрахунки суб'єктів господарської діяльності, які обслуговуються в філіях банку, підвищити рівень надійності розрахунків, забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу, скоротити до мінімуму термін проходження платежів.

Міжбанківські розрахунки здійснюються через єдиний кореспондентський рахунок, відкритий юридичній особі в Національному банку України.

Здійснення електронних розрахунків через єдиний кореспондентський рахунок має ряд переваг у порівнянні з іншими моделями розрахунків, зокрема:

•·                    здійснення платежів в режимі реального часу;

•·                    сприяння прискоренню розрахунків та обороту безготівкових коштів;

•·                    підвищення рівня надійності облікових процесів;

•·                    захист інформації від несанкціонованого доступу;

•·                    сприяння скорочення документообігу;

•·                    скорочення витрат робочого часу на обслуговування клієнтів;

•·                    посилення контролю за правильністю оформлення розрахункових документів у момент передачі їх в базу даних.

Система електронного подання й оплати рахунків «накладається» на наявні мережі приймання платежів. При цьому технологія дає змогу здійснювати доступ, подавати ваучери та рахунки і приймати оплату на всіх різновидах терміналів, зокрема торговельний (POS), мобільний (GSM), комп'ютерний (IP) термінал, банкомат, і в будь-якому вигляді, а саме: готівкою, банківськими пластиковими картками, через банківський рахунок тощо. Запропонована в Системі електронного подання й оплати рахунків технологія дає змогу поетапно та у прийнятний для клієнта спосіб трансформувати застосовувану практику оплати послуг у зручнішу. Оператор отримує змогу використовувати наявні технології надання послуг з наступною їх оплатою й організовувати додаткові можливості доступу, надання й оплати послуг електронним способом, в результаті чого значно розширюється коло клієнтів, підвищуються обсяги зібраних платежів і скорочується час їхнього збирання. Вибір технології та системи авторизації користувачів варіюється від номера персонального рахунка, картки зі штрихом-кодом і банківської пластикової картки до спеціалізованих карт Оператора: чіпової або з магнітною смужкою.

Рішення побудоване на застосуванні програмних серверів компанії P5 Commerce,  які взаємодіють з системою керування базами даних компанії Oracle, що розміщена на серверах компанії Sun Microsystems на технологічній площадці компанії PrioCom. Програмне забезпечення компанії P5 Commerce взаємодіє з процесинговим центром, що дає змогу клієнту через мережу терміналів одержувати унікальний код (електронний ваучер) обраного постачальника послуг. Електронний ваучер - це чек терміналу з ідентифікаційним кодом. Також установлена програма дає можливість клієнту після введення персонального ідентифікаційного коду вибрати в "меню" банкомату відповідну послугу і ваучер необхідного типу та номіналу.

При оплаті ваучерів у відділеннях банку або в торгових пунктах клієнту достатньо вибрати найбільш прийнятний номінал ваучера того або іншого оператора. Після здійснення оплати клієнт одержує чек з кодом доступу до послуг та стислою інструкцією щодо його використання.

Для оплати наданих послуг клієнту достатньо ідентифікувати себе в Системі одним із чинних способів, щоб одержати перелік усіх рахунків від відповідних операторів послуг і прийняти рішення щодо оплати цих рахунків. Найважливішою функцією Системи є можливість складання клієнтом власного набору правил (profile) із зазначенням дій, які слід здійснити при одержанні рахунків на оплату аж до автоматичної оплати рахунків з наступним повідомленням про оплату SMS-повідомленням, електронною поштою тощо.

На сьогоднішній день банками-партнерами Компанії P5 Commerce є АППБ «Аваль», АКБ «Укрсоцбанк», АКБ «Правексбанк», Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ), ВАТ «Укрексімбанк», АКБ «Донбіржбанк», АБ «Кредитпромбанк», АБ «Укрінбанк», АБ «Національний кредит», АКБ «Мрія-банк», АБ ЄБРЗ.

Працюють такі еквайрінгові мережі: УДППЗ «Укрпошта», СП «Фокус», ТОВ «Феномен», ТОВ "ДЦ Україна".

У системі реалізуються послуги СП «UМС», ЗАТ «Київстар Джі. Ес. Ем.», ЗАТ «Голден Телеком», СП «Утел», ВАТ «Укртелеком», ТОВ «П5», ЗАТ «Воля-Кабель», СП «Юнітел», ТОВ «IP Телеком».

У системі електронного подання й оплати рахунків постачальники послуг одержали можливість прискорення обороту коштів, скорочення дебіторської заборгованості і витрат на обробку та зберігання розрахункових даних, фінансових і платіжних документів, а також позбулися витрат на доставку рахунків. Запропонований чітко сфокусований маркетинг сприяв підвищенню конкурентноздатності, а також можливості впровадження нових послуг, нових тарифних моделей, прогресивних, економічно ефективних способів оплати, збирання й обробки платежів.

Висновок. Системи електронних платежів, як бачимо, є дуже зручними у використанні і виконують ряд завдань у економіці: - удосконалюють кредитно-монетарної політики НБУ;

•-         виконують міжбанківський етап всіх видів безготівкових розрахунків;

•-         мінімізують час на виконання розрахунків і обіг грошових коштів;

•-         забезпечують високий рівень безпеки розрахунків;

•-         надають широкий спектр послуг для користувачів;

•-         забезпечують високий рівень внутрішнього бухгалтерського обліку та контролю.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>