XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Ясинський А.І., Ягода Г.Ю. УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕПОЗИТНОЇ ПОЛІТИКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО УМАНСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ №225 ВАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДБАНК»

Ясинський Андрій Ігорович, 52-ФС група, факультет економіки і підприємництва

Науковий керівник: Галина Юріївна Ягода, викладач кафедри фінансів і кредиту, Уманського ДАУ

  УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕПОЗИТНОЇ ПОЛІТИКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО УМАНСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ №225 ВАТ  «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДБАНК»

  Депозитна політика являє собою стратегію і тактику по залученню коштів вкладників та інших кредиторів і визначенню найбільш оптимальної комбінації джерел коштів [1]. Основною метою депозитної політики, на нашу думку, є залучення якомога більшого обсягу грошових коштів за найменшою ціною.

Метою даної статті є виокремлення головних шляхів вдосконалення депозитної політики комерційного банку, основане на аналіз депозитної діяльності Центрального Уманського відділення №225 ВАТ «Державний ощадбанк» (далі - відділення).

У сфері управління депозитами з метою удосконалення депозитної політики будь-якого банку важливе значення має аналіз залучених коштів. Винятком не є відділення ВАТ «Державний ощадбанк».

Зростання обсягів коштів, залучених відділенням на банківському ринку за останні 5 років (в-середньому в 1,4 рази кожного наступного року), свідчить про зростання довіри клієнтів до нього (табл. 1). При цьому більше, ніж наполовину, це стало можливим завдяки припливу депозитів, зокрема від фізичних осіб.

Таблиця 1

Зобов'язання Центрального Уманського відділення №225 ВАТ  «Державний ощадбанк» за залученими коштами на ринку банківських послуг у 2004-2008 роках

пп

Показники 2004 2005 2006 2007 2008
Сума, тис. грн Темп зростання, % Сума, тис. грн Темп зростання, % Сума, тис. грн Темп зростання, % Сума, тис. грн Темп зростання, % Сума, тис. грн Темп зростання, %
1. Усього зобов'язання: 4681 - 6976 149 9422 135 12704 135 21770 155
2. у т.ч. за депозитами 4017 - 5851 146 8087 138 10368 128 15897 153

 

З огляду на це, важливим аспектом депозитної політики банку є формування бази довгострокових ресурсів переважно за рахунок залучених коштів населення з метою підвищення активності з довгострокового кредитування.

Показники, що характеризують активність відділення щодо залучення ресурсів у динаміці, наведені в таблиці 2.

Таблиця 2

Аналіз динаміки та масштабів депозитної діяльності Центрального Уманського відділення №225 ВАТ  «Державний ощадбанк» впродовж 2004-2008 років

Показники 2004 2005 2006 2007 2008 Відхилення 2008 від 2004 року
абсолют-

не

віднос-не, %
Зобов'язання банку, тис. грн. 4681 6976 9422 12704 21770 +17089 +365,1
Капітал банку, тис. грн. 503 784 1082 1370 2248 +1745 +346,9
Валюта балансу, тис. грн. 5184 7760 10504 14074 24018 +18834 +363,2
Частка зобов'язань у валюті балансу, % 90,3 89,9 89,7 90,2 90,6 +0,3 х
Співвідношення зобов'язань та капіталу(коефіцієнт фінансової стійкості) 9,3 8,9 8,7 9,3 9,7 +0,4 х

 

Так, з даних таблиці 1.2 видно, що за період, що аналізується, відділення значно розширило масштаби своєї діяльності. Про це свідчить збільшення валюти балансу в 2008 році порівняно з 2004 роком на 18834 тис. грн. або на 363,2 %. При цьому збільшення ресурсної бази відбулося як за рахунок залучених коштів, так і нарощування власного капіталу. Таким чином капітал збільшився за підсумками 2008 року порівняно з 2004 на 1745 тис. грн. або 346,9 %, а зобов'язання - на 17089 тис. грн., що еквівалентно 365,1 %.

У той же час рівень фінансової стійкості відділення залишився незмінним. Питома вага зобов'язань у загальних джерелах формування ресурсів майже не змінилась і залишилась на рівні 90 %, що свідчить про високу ділову активність відділення. А об'єм зобов'язань протягом 2003-2007 років перевищував об'єм капіталу в середньому в 9 разів [2].

Отже, можна зробити висновок, що відділення має таку структуру ресурсної бази, яка дозволяє поєднати порівняно високу надійність та стійкість ресурсної бази з невисокою їх вартістю. Але в той же час виникає гостра потреба в трансформації короткострокових ресурсів у довгострокові, оскільки необхідно задовольнити попит на високоліквідні активи. Це явище загострює проблему ліквідності відділення.

Для удосконалення депозитної політики відділенню рекомендовано в своїй діяльності використовувати як цінові, так і нецінові методи.

Розуміючи той факт, що підвищення ставки дозволяє залучити додаткові ресурси, ВАТ «Державний ощадбанк» та його відділення мінімум двічі на рік проводить акцію у вигляді лотереї, яка дозволяє збільшити гарантований рівень відсоткової ставки (12,5 %) на 1-15 %.

З метою мінімізації впливу інфляції на знецінення вкладів фізичних і юридичних осіб, а також запобіганню вилученню коштів у зв'язку з цим пропонуємо в тексті депозитної угоди передбачити пункт, який би дозволив вкладнику зберегти вартість вкладених фінансових ресурсів, зробивши додаткове «довкладання» певної суми, яка б частково погасила вплив інфляційних процесів. Йдеться ось про що. Припустимо, розмір депозиту складає 5000 грн., уряд передбачає інфляцію на рівні 16%, у такому разі керівництво банку пропонує вкладнику на своєму депозитному рахунку розмістити додатково, скажімо, 400-450 грн. Таким чином розмір вкладу не зміниться і становитиме 5000 грн.

Дало б позитивний ефект запровадження нарахування і сплати складних відсотків за депозитами, що залучаються відділенням, або застосування такої відсоткової ставки, яка прогресивно зростає залежно від фактичного часу перебування коштів на рахунку.

Відділення банку веде активну боротьбу за клієнтів, використовуючи прогресивні нецінові методи. Було б непогано удосконалити арсенал останніх, наприклад: активніше залучати засоби масової інформації, безкоштовно розсилати виписки з рахунків, відкривати депозити новонародженим як подарунок від банку, обладнати безкоштовні автомобільні стоянки біля банку, надсилати клієнтам привітання та подарунки до свят від імені керівництва банку тощо.

В умовах низької дохідності вкладів клієнтів відділення можуть привабити додаткові сервісні можливості: Інтернет-банкінг, SMS-банкінг і телефонний банкінг, платіжні Інтернет-системи.

Крім того, існує можливість запропонувати низку додаткових послуг для вкладників. Серед них - випуск кредитних карток на термін дії депозитної угоди. Ефективним явищем стало б встановлення кредитної лінії в розмірі 80-90 % суми вкладу та процента за кредитом на 2-3 % річних більшого, ніж відсоток за депозитом, а не такого, що відповідає відсотку, який пропонується загальною програмою карткового кредиту - близько 3 % щомісячних та ще й комісійна винагорода.

Оскільки на ринку банківських депозитів ціни на даний товар схожі, то варто відділенню пропонувати клієнтам й такі нецінові переваги при здійсненні депозитного вкладу, як: можливість пільгового дострокового вилучення коштів без суттєвої втрати відсотків, можливість відзиву частини вкладених коштів, спеціальні вклади з додатковими функціями у вигляді розіграшів призів і подарунків для клієнтів, більш комфортне обслуговування.

Література:

•1.      Костирко та інші. Управління ресурсною базою комерційного банку. - Луганськ, 2001. - 256 с.

•2.      Річна фінансова звітність за 2004-2008 роки Центрального Уманського відділення №225 ВАТ «Державний ощадбанк».


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>