XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Яценко-Жук С. В., Лазука М. М. МУЗИЧНА ОБІЗНАНІСТЬ ЯК ОЗНАКА КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

Яценко-Жук С.В.

викладач Луцького педагогічного коледжу,

Лазука М.М. 

Заслужений артист України

«Разом з учнем проникати в душу музики,

прагнучи, щоб і музика проникала

в душу учня - кінцева мета

музичного виховання»

Золтан Кодай, угорський композитор фольклорист та педагог

МУЗИЧНА ОБІЗНАНІСТЬ  ЯК ОЗНАКА КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

Процес пізнання, який лежить в основі навчання майбутніх вчителів та вихователів дитячих садочків є  складним і неоднозначним творчим процесом.

Тому важливим компонентом в професійному становленні майбутніх педагогів є заняття музикою. На цих заняттях формується культура інтелектуальної діяльності молоді, що завжди було і залишається одним з основних загальноосвітніх та виховних завдань. Світ музики може стати або не стати надбанням молодої особистості. Але слід наголошувати, що заняття музикою збагачують розумові та духовні сили наших студентів, допомагають їм у сприйнятті  музичних творів мистецтва. Мова  музики зрозуміла кожній людині. Лікар і музикант, доктор Патрік Єшвен, автор книжки «Музика і медицина» висловлювався, що музика здійснює набагато сильніший вплив на людину, ніж всі інші види мистецтва. Музикознавець Христофор Люгер рахує придатною для психотерапії тільки класичну музику і категорично відхиляє сучасну поп- і рок- музику. Причому найкращий ефект виявлено тільки при дії програм, створених на основі милозвучних класичних і народних мелодій.

Відомо те, що якби все, що відбувається в душі людини, можна було б передати словами, на світі не було б музики. Сприймаючи та відтворюючи музику, людина виражає своє емоційне «Я». Емоційне переживання - це джерело духовного світу особистості. Оскільки людина - істота емоційна, то емоційні переживання та почуття невід'ємні від духовного світу особистості. І саме твори мистецтва формують нашу емоційну культуру, культуру естетичних почуттів і смаків, духовну культуру нашого життя. Особливе значення мають естетичні почуття для підростаючого покоління молоді. У «Листах до сина» видатний педагог В.О.Сухомлинський писав, що «виховання молоді - це виховання емоційно-естетичне, виховання вишуканості і краси почуттів, виховання вразливої натури, чутливого і ніжного серця». Саме музика - мова почуттів. Вона впливає різнобічно на організм людини, тому що об'єднує емоційну, естетичну і моральну сферу людини. Музика передає такі відтінки почуттів і переживань, які важко висловити словами. Заняття музикою збагачують розумові та духовні сили наших студентів, майбутніх вихователів та вчителів, допомагають подолати труднощі освіти.

На заняттях з музики активізуються розумові здібності, а також працездатність та зосередженість, розвивається та підвищується інтелект. Музичні заняття привчають студентів до роботи розуму і душі, збагачують їхній досвід спілкування з музичними творами.

Видатний угорський композитор Золтан Кодай вважав, що «Разом з учнем необхідно проникати в душу музики, прагнучи, щоб і музика проникала в душу учня. Це кінцева мета музичного виховання». За даними науковців, в результаті численних досліджень виявлено, що під впливом музики такі психічні процеси, як пам'ять та орієнтація, покращуються на 45-50%, а увага на 25-30%. Музика активізує розумові здібності, а також працездатність та зосередженість, здатна розвивати та підвищувати інтелект людини. Звукові вібрації стимулюють кровообіг, емоційний тонус. Під дією ритму активізується дихання, збільшується вентиляція легенів. Дослідження вчених підтверджують різнобічний вплив ритму музики з біоритмікою людини. Важливо використовувати цілющі впливи музики для зміцнення психічного здоров'я людини на різних етапах її життя. Адже музика здатна допомагати молодій людині зрозуміти навколишню дійсність, красу природи, довершеність поезії, живопису, театру, історії, історії свого народу, виступаючи специфічним генератором ціннісного ставлення до світу, оскільки справжні естетичні враження, насолоду від зустрічі з музичним мистецтвом дістає лише той, хто вміє уважно слухати, переживати, розмірковувати над почутим.

Сприймання музики допомагає молодій людині відчути неповторну красу того, що вона доти не помічала. Класичне музичне мистецтво ушляхетнює людські почуття, збагачує їх духовний світ.

Музична культура є інтегрованою властивістю творчої особистості, якою повинна стати постать майбутнього педагога, щоб засвоїти музичні цінності суспільства.

Зняття музикою є своєрідним виразом здатності людини розкривати власне духово-естетичне ставлення до дійсності в процесі практично-творчої діяльності.

Література:

•1.  Виховання музичного слуху. Зб. статей - М., 1997

•2.  Лысек Ф. Практические проблемы музикального воспитания. -  Л.,1975.

•3.  Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей. - М., 1947

•4.  Сухомлинський В.О. Вибрані твори: В5т. - К.: Радянська школа, 1977

•5.  Тарасова В. Онтогенез музикальних способностей. - М.: Педагогика 1988

•6.  Печерська Е. Василь Сухомлинський і музичне виховання дітей // Початкова школа. - 1989. - № 10.

•7.  Мужній В. Методика викладання музики. - К., 1984.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>