XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Юнко І. С., Оліховський В. Я. ЄДИНИЙ ПОДАТОК ТА АКТУАЛЬНІСТЬ ЙОГО ЗМІН У СИСТЕМІ ОБЛІКУ

Юнко І. С.

Студ. гр. ОА - 42

Національний університет "Львівська політехніка"

Науковий керівник - Оліховський В. Я.

асистент кафедри обліку та аналізу

ЄДИНИЙ ПОДАТОК ТА АКТУАЛЬНІСТЬ ЙОГО ЗМІН У СИСТЕМІ ОБЛІКУ

Суб'єкти малого підприємництва - це фізичні і юридичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність в рамках певних критеріїв, які характеризують малий розмір господарської діяльності такої категорії суб'єктів. Вони використовують загальну або спрощену систему оподаткування (особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, встановлених пунктом 297.1 статті 297 Податкового  кодексу України, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності) [2]. Такі суб'єкти господарювання сплачують або фіксований сільськогосподарський або єдиний податок. Фіксований сільськогосподарський податок - це податок, який справляється з одиниці земельної площі у відсотках її нормативної грошової оцінки. Єдиний податок - місцевий податок, що стягується в Україні з підприємств і фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які обрали спрощену систему оподаткування [3].

На даний час до платників єдиного податку входить шість категорій, а саме: чотири групи фізичних осіб - підприємців та дві категорії юридичних осіб. Тому можна скати, що для підприємців єдиний податок став доволі розмаїтим. Перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, а їхній обсяг доходу на рік повинен не перевищувати 150 тис. грн. Ставка податку першої групи коливається від 1 до 10% (15% - максимальна ставка єдиного податку, яка використовується при здійсненні декількох видів господарської діяльності та перевищення суми встановленого доходу). Друга група платників єдиного податку - фізичні - особи кількість працівників, яких становить від 0 до 10 найманих осіб, а обсяг доходу на рік повинен не перевищувати 1 млн. грн. Ставка єдиного податку повинна бути від 2 до 20% (15% - максимальна ставка єдиного податку, яка використовується при здійсненні декількох видів господарської діяльності та перевищення суми встановленого доходу). Третя група фізичних осіб підприємців може наймати від 0 до 20 працівників, а сума доходу повинна не перевищувати 3 млн. грн. на рік. Ставка податку становить 3% доходу - у разі сплати ПДВ та 5% доходу - коли ПДВ включено до складу єдиного податку (15% - максимальна ставка єдиного податку, яка використовується при здійсненні декількох видів господарської діяльності та перевищення суми встановленого доходу). Четверта група - юридичні особи (суб'єкти господарювання будь - якої організаційно - правової форми), середньооблікова кількість працівників становить 50 осіб, а їхній обсяг доходу повинен не перевищувати 5 млн. грн. Ставка єдиного податку становить 3% доходу - у разі сплати ПДВ та 5% доходу - коли ПДВ включено до складу єдиного податку ( 6% доходу - у разі сплати ПДВ та 10% доходу - коли ПДВ включено до складу єдиного податку, використовується при здійсненні декількох видів діяльності та перевищення суми встановленого доходу). П'ята група - фізичні особи - підприємці, які не використовують найману працю або кількість працівників не більше 20 осіб, обсяг доходу повинен не перевищувати 20 млн. грн. Ставка податку становить 7% доходу - у разі сплати ПДВ та 10% доходу - коли ПДВ включено до складу єдиного податку ( 14% доходу - у разі сплати ПДВ та 20% доходу - коли ПДВ включено до складу єдиного податку, використовується при здійсненні декількох видів діяльності та перевищення суми встановленого доходу. Шоста група - юридичні особи, середньооблікова кількість працівників повинна не перевищувати 50 осіб, а обсяг доходу - не більше 20 млн. грн. Ставка податку становить 7% доходу - у разі сплати ПДВ та 10% доходу - коли ПДВ включено до складу єдиного податку ( 14% доходу - у разі сплати ПДВ та 20% доходу - коли ПДВ включено до складу єдиного податку, використовується при здійсненні декількох видів діяльності та перевищення суми встановленого доходу. [2].

Зміни щодо введення обліку фізичними та юридичними особами 1 і 2 групи  та 3 і 5 (які не є платниками ПДВ) в обов'язковому порядку повинні вести книгу обліку доходів кожного дня (облік витрат їм вести не потрібно). 3 і 5 групи, які є платниками ПДВ обов'язково введуть у книзі обліку доходи і витрати. Юридичні - особи 4 та 6 групи в обов'язковому  порядку повинні  вести бухгалтерський облік, а про Книгу обліку їм можна буде забути [2].

Строк подання звітності першої групи  є календарний рік. Для 2, 3, 4, 5, 6 груп звітування проходитиме щоквартально. Платники єдиного податку 1 та 2 групи сплачує єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа поточного місяця. 3 та 6 групи сплачує єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за квартал [2].

Позитивними змінами єдиного податку є:

- збільшення груп платників податку. Зростання максимального доходу, що дає можливість залишатись платником єдиного податку тієї чи іншої групи;

- дозвіл переходу платника єдиного податку з однієї групи в іншу. Для цього йому необхідно подати заяву до податкової служби не пізніше, ніж за 15 днів до початку наступного кварталу. Перехід здійснюється без обмежень, залишається відповідати вимогам обраної групи;

- тимчасове (до 2012 р.) скасування штрафів за порушення порядку обчислення, правильності заповнення податкових декларацій та Книги обліку доходів і витрат;

-   скорочені терміни реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі [3].

       Негативними змінами єдиного податку є перехід суб'єктів господарювання, які відповідають умовам своїх груп, у 5 чи 6 групі  робити зовсім нічого, а також подвійний розмір ставки 7% дасть нам 14%, а 10% - усі 20%. Погодьтеся, невигідно сплатити з окремих сум доходу 20% єдиного податку [1].

Отже, зміни які відбулись, позитивно відобразились для платників, вони звільняються від сплати таких податків: податку на прибуток, ПДФО у частині доходу, ПДВ, крім того, що визначений статтею 293 ПКУ, земельного податку, збору на проведення деяких видів підприємницької діяльності. Та потрібно слідкувати за змінами, вчасно здійснювати перехід з одної групи в іншу, не перевищувати дохід, що заставляє використовувати максимальну ставку податку, адже не велике правопорушення призводить до сплати чималих штрафів.

Література:

•1.      Єдиний податок - 2012: Газета "Все про бухгалтерський облік №113". - 64 с.;

•2.      Податковий кодекс України  від 05.07.12 р. № 5083 - VI);

•3.      http://news.finance.ua/.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>