XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Заболотний С.М. РОЗВИТОК СТАНУ РІВНЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я КОНТИНГЕНТУ, ЩО ЗАЛУЧАЄТЬСЯ ДО КОМПЛЕКТАЦІЇ ВІЙСЬКОВО-ПРАВООХОРОННИХ СТРУКТУР УКРАЇНИ

Заболотний Сергій Миколайович

Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького

РОЗВИТОК СТАНУ РІВНЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ'Я КОНТИНГЕНТУ, ЩО ЗАЛУЧАЄТЬСЯ ДО КОМПЛЕКТАЦІЇ ВІЙСЬКОВО-ПРАВООХОРОННИХ СТРУКТУР УКРАЇНИ

Зважаючи на специфічність професійно-особистісних вимог до фахівця військової та правоохоронної сфер (у тому числі - прикордонної служби), на ускладненість його діяльності в особливих умовах фізичного та психоемоційного напруження при виконанні службових задач та користуванні зброєю, на необхідність врахування травмуючого впливу на нього різноманітних несприятливих чинників в екстремальних ситуаціях під час несення служби, багатьма дослідниками військовослужбовець (оператор, прикордонник, правоохоронець) розглядаться як „спеціаліст екстремального профілю".

Екстремальні умови та особливості професійно-службової діяльності особового складу військово-правоохоронних структур визначають підвищену увагу вчених до вивчення, діагностування та прогнозування особистісних проявів розвитку різних форм акцентуацій, нервово-психічної нестійкості, невротичних і психічних реакцій та станів, що супроводжуються дезорганізацією поведінки, взаємостосунків з оточуючими та зниженням ефективності службової діяльності військовослужбовця.

Умови життя й професійної діяльності людини в сучасному суспільстві характеризуються її постійною взаємодією з різноманітним комплексом деструктивних та психотравмуючих факторів, що згубно позначаються на фізичному та психічному здоров'ї особистості, зумовлюючи розвиток порушень її психічних функцій. Під впливом несприятливих факторів на основі своєрідно-вроджених індивідуальних особливостей людини відбувається розвиток невротизації та психопатій особистості, в неї проявляються різноманітні акцентуації, наростають негативні й дезадаптаційні прояви у поведінці, фіксується розвиток граничних нервово-психічних розладів тощо.

Такі зміни, що призводять до порушень перебігу психічних функцій людини та зниження рівня розвитку її особистісних якостей, є факторами розвитку нервово-психічної нестійкості та психосоматичних захворювань, особистісних деформацій, прогресування акцентуйованості рис характеру, зниження емоційної стійкості, що, в свою чергу, призводить до суттєвого погіршення показників професійної придатності фахівця. Прогресування такої сукупності особистісних розладів, особливо в ході ускладненої особливими умовами діяльності професійного виконання завдань, зумовлює розвиток аномалій у психіці людини.

За даними спеціалізованих досліджень, під час військової служби такі військовослужбовці погано адаптуються до умов та вимог військового оточення, схильні до порушень дисципліни, кримінальних проступків, створення аварійних та конфліктних ситуацій, характеризуються зниженими показниками здатності до високоефективного виконання службових та бойових завдань.

Особи з ознаками нервово-психічної нестійкості та сформованості рис підвищеної акцентуйованості становлять в цьму відношенні групу підвищеного ризику, тому своєчасне виявлення таких осіб є актуальною задачею професійного (професійно-психологічного) відбору.

Зазначимо також, що при аналізі як вітчизняних досліджень, так і проведених в Росії, що присвячені сучасному стану проблематики професій-ного (професійно-психологічного) відбору фахівців військово-правоохоронної сфери, відзначається загальна подібність даних щодо розповсюджуваності нервово-психічних порушень та психічних розладів як серед призовного контингенту, так і серед різних категорій військовослужбовців та правоохоронців. На нашу думку, зважаючи на велику схожість суспільних та соціальних умов наших країн, це може свідчити про тотожність загальних тенденцій розвитку комплексу особистісних психологічних та психічних порушень, розладів і захворюваь під впливом особливих умов діяльності як в межах суспільств, а також і в таких специфічних соціально-структурних сегментах, як військово-правоохоронна сфера. Це дає можливість використовувати спільні теоретичні підходи, принципи, результати досліджень, практичні наробки та методологію в сфері психодіагностики при проведенні психологічного відбору військових спеціалістів та правоохоронців, у тому числі й для персоналу Державної прикордонної служби України.

Таким чином, можемо констатувати, що наявність таких показників нервово-психічних порушень та розладів як серед осіб, на основі яких відбувається комплектація військових та правоохоронних структур, так і серед різних категорій військовослужбовців з числа їх особового складу, свідчить про необхідність підвищення ефективності професійного відбору серед кандидатів до проходження служби у військово-правоохоронних структурах (у тому числі прикордонної служби) на основі більш якісного визначення та прогнозування їх професійної придатності засобами психодіагностики у процесі психологічного (професійно-психологічного) відбору.

Література:

•1.       Гайдукевич Г. А. Проявление агрессивности у курсантов высших военных учебных заведений на разных этапах подготовки: дис. .. канд. психол. наук: 19.00.07 / Гайдукевич Геннадий Анатолиевич. - К., 2000. - 198 с..

•2.       Гудова Т. Г. Социально-психологическое обоснование профессионального отбора абитуриентов, поступающих в военно-учебные заведения: дис. ... канд. психол. наук: 19.00.05 / Гудова Татьяна Германовна. -М., 2004. - 155 с. - РГБ ОД, 61:04-19/243.

•3.       Інструкція (від 15.05.2009) „Про порядок організації та проведення професійно-психологічного відбору кандидатів для проходження військової служби за контрактом у Державній прикордонній службі України" (затверджено Наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 15.05.2009 №354).


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>