XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Загарій А.І. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ТОРГІВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ В 1997-1999 РОКАХ

Загарій Андрій Іванович

Ізмаїльський державний гуманітарний університет

УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ТОРГІВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ В 1997-1999 РОКАХ

Аналіз загальної ситуації в українсько-російських економічних відносинах в період з 1997 по 1999 роки дозволяє говорити про те, що вони характеризуються перманентною кризою і в них переважають не просто відцентрові, а конфліктоутворюючі тенденції. Протягом досліджуваних років спостерігається не стільки налагодження конструктивних взаємовигідних партнерських стосунків, скільки керована стагнація в економічних взаємовідносинах двох держав. Не дивлячись на офіційні заяви про тісне співробітництво, наприкінці 1990-х років колишні учасники єдиної економічної системи стають на міжнародній арені прямими конкурентами. В першу чергу в металургійній галузі, автомобілебудівній, галузі виробництва зброї, сільськогосподарській та інших. Через це різноманітні довгострокові угоди, програми, декларації (Програма економічного співробітництва на 1998-2007 рр., Угода про створення зони вільної торгівлі та інші) по суті не діють, оскільки визначальними чинниками економічної політики урядів двох країн продовжують бути меркантилізм, протекціонізм і орієнтація на швидкий результат, які передбачали використання методів торгових обмежень і каральних тарифів.

Самі ж програми та угоди, в силу їхньої декларативності, часто не були наповнені реальним змістом і містили іноді положення, які суперечили більш раннім документам. У зв'язку з цим, узгодженість та ефективність дій двох держав в сфері двостороннього економічного співробітництва виявляється зовсім невисокою. Переорієнтація добувної промисловості на ринки третіх країн, навіть попри інтереси національних виробників, призводить не лише до падіння внутрішнього виробництва, а й відповідно до зниження об'ємів двосторонньої торгівлі.

Через відсутність чіткої прогнозованої державної політики в галузі українсько-російського економічного співробітництва і небажання національних виробників займатися реорганізацією та оптимізацією виробництва, звичним явищем міждержавних стосунків стали антидемпінгові розслідування, які іноді мали явно замовлений характер. Додатковим фактором зниження об'ємів двосторонньої торгівлі стала реалізація Росією політики з розвитку самодостатньої національної економіки через створення замкнутих циклів виробництва на власній території та всебічну підтримку вітчизняного виробника.

В результаті всіх вищезазначених причин, для другої половини 1990-х років характерною стає картина постійного зниження об'єму українсько-російського товарообороту. З 1996 по 1999 роки він скоротився з 14394 млн. дол. США до 7988,6 млн. дол. США, або на 55,5% [1, с. 297]. Частка Російської Федерації в загальному об'ємі експорту української продукції за звітний період скоротилася з 38,7% до 20,7%.

Як і раніше, найбільш складними й проблематичними залишаються питання, пов'язані з українськими боргами за поставлені російські енергоносії та нездатністю Києва забезпечити безпеку транзиту російського газу в Європу. За даними російського дослідника А.Мошеса, станом на 2000 рік, заборгованість України перед Росією становила 3,07 млрд. дол. США, погашення якого постійно відкладалося, що не могло не викликати нервової реакцію з російської сторони [2].

Прямим наслідком невдалої економічної політики двох держав стали розрив коопераційних зв'язків, скорочення виробництва, падіння рентабельності підприємств, зменшення відрахувань до бюджету, а відповідно і зменшення соціальних виплат з подальшим погіршенням добробуту українського та російського народів. Вочевидь стає зрозумілим, що в зазначений період двосторонні торгово-економічні відносини перебувають у явній кризі. Тим не менш, протягом всіх дев'яностих років ХХ століття україно-російські відносини відіграють найважливішу роль у зовнішній політиці України.

Література:

1. Статистичний щорічник України за 1999 рік. :-К., „Техніка". - 2000. -  648с.

2. Мошес А. Россия-Украина: проблемы взаимоотношений [електронний ресурс] // http://www.ieras.ru/journal/journal3.2000/7.htm

3. Павлов К., Растворцева С., Ляшенко В. Проблемы и перспективы развития экономического сотрудничества между Россией и Украиной // Економіка промисловості. 2009. - №2(45). - С.47-56.

4. Косикова Л. Производственное сотрудничество России с Украиной: тенденции и противоречия // Российский экономический журнал. 2002. - №2. - С.70-84.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>