XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Захарова О. БОРОТЬБА З ЦІНОВИМИ ЗЛОЧИНАМИ ЯК ОДИН З ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

Оксана Захарова

Київський Національний Торговельно-Економічний Університет
БОРОТЬБА З ЦІНОВИМИ ЗЛОЧИНАМИ ЯК ОДИН З ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

Підвищення цін на ринку є одним із проявів активізації монополістичних структур. Такий висновок є очевидним. Завищення цін на ринку збільшує ризики зловживань з боку тіньових (непрозорих) капіталів.
В сучасних умовах процес ціноутворення не може знаходитися поза сферою впливу конкурентної політики держави. Ринкове ціноутворення як процес формування цін на ринку під впливом попиту і пропозиції має місце не в чистому вигляді, а в поєднанні з державним регулюванням цін. Конкурентні засади встановлення ринкових цін поєднуються з елементами виваженого державного регулювання цін. Це регулювання є діяльністю держави, спрямованої на підтримання такого рівня цін, який забезпечує оптимізацію соціально-економічних пріоритетів в суспільному розвиткові.
Контроль за ціноутворенням – важливий засіб захисту економічної конкуренції на ринку, особливе місце тут відведено Органам Антимонопольного комітету України, які мають право здійснювати контроль у сфері правомірності застосування вільних цін, адже обмеження конкуренції та порушення прав споживачів є альтернативними ознаками монопольної ціни.
У питанні регулювання цін є значною співпраця Антимонопольного комітету України з Державною інспекцією контролю за цінами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, а також територіальних відділень АМКУ з державними інспекціями по контролю за цінами в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
У структурі зловживань монопольним становищем, які припиняються Антимонопольним Комітетом України, в останні роки переважають саме порушення цінового характеру: встановлення таких цін щодо придбання або реалізації товарів, які неможливо було б встановити за умов існування конкуренції на ринку; застосування різних цін до рівнозначних договорів із суб’єктами господарювання, продавцями або покупцями без об’єктивно виправданих причин; встановлення дискримінаційних цін (тарифів, розцінок) на свої товари, які обмежують права окремих споживачів; встановлення монопольно високих цін (тарифів, розцінок) на свої товари, що призвело або може призвести до порушення прав споживачів. При цьому розмір дискримінаційних цін (тарифів) нерідко перевищує економічно обґрунтований рівень у 1,5-2 рази. Як відомо, однією з ознак ринкової влади є спроможність суб’єкта господарювання підвищувати ціни на товари та підтримувати їх на рівні, який перевищує рівень, зумовлений конкуренцією на ринку. У цьому плані очевидно, що непрозорість ціноутворення в український економіці створює передумови для зловживань економічного характеру, в тому числі порушень конкурентного законодавства.
Саме тому сучасне конкурентне законодавство ставить на одне з перших місць контроль за цінами, забороняючи, насамперед, угоди за цінами. Для захисту конкуренції та обмеження монополізації ринків держава випроваджує заборони на горизонтальне й вертикальне фіксування цін, цінову дискримінацію, демпінг, недобросовісну цінову рекламу та ін.
В Україні ще немає цивілізованого ринку товарів та послуг. Тому поряд з ринковими відносинами діють адміністративні важелі, які спрямовані на те, аби не допустити на ринку економічно необґрунтовані ціни та впливати не лише на приватні суб'єкти господарювання, а й на державні і місцеві органи виконавчої влади.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>