XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Закаулова Ю.В. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ У ФРАНКОМОВНІЙ СПІЛЬНОТІ БЕЛЬГІЇ

Закаулова Ю.В.

Національний університет «Львівська політехніка»

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ У ФРАНКОМОВНІЙ СПІЛЬНОТІ  БЕЛЬГІЇ

Термін «профільне навчання» пояснюють як одну з форм диференційованого навчання, яке забезпечує диференційоване засвоєння, з урахуванням вимог вищих навчальних та професійно-технічних закладів освіти, групи споріднених навчальних предметів, і вивчення решти їх в оптимально інтегрованому режимі [1]. Ця форма навчання у франкомовній спільноті Бельгії доступна для учнів віком від 14 років, і її освоєння починається, відповідно, у період обов'язкової середньої освіти.

Згідно Закону про освіту від 19 липня 1971 року, структурно система   обов'язкової середньої  та середньої професійної освіти франкомовної спільноти підрозділяється, за віковими категоріями, на оглядовий (учні віком від 12 до 14 років ), орієнтаційний (учні віком від 14 до 16 років) та визначальний (учні віком від 16 до 18 років) цикли, які, у свою чергу, відповідають 4 типам:

•·        загальна освіта (General education);

•·        технічна освіта (Technical education);

•·        фахова освіта (Vocational education);

•·        художня (мистецька) освіта (Artistic education).

Також, виділяють два напрями у середній та середній спеціальній освіті: перехідний (Transition stream) і кваліфікаційний (Qualification stream). Мета навчання перехідного напряму (загальна, технічна та художня освіта) полягає у підготовці учнів до вищої професійної освіти, не виключаючи можливості приступити до трудової діяльності відразу після закінчення середньої професійної освіти. Навчання кваліфікаційного напряму (технічна,фахова та художня освіта) спрямоване на здобуття відповідно обраної учнем кваліфікації та підготовку потенційних працівників безпосередньо до ринку праці, залишаючи можливість подальшого здобуття спеціальності у вищому навчальному закладі.

Отже, навчальні програми оглядового циклу навчання розроблені з урахуванням особистісних потреб учня та пропонують загальні обов'язкові дисципліни, такі як: релігієзнавство, етика, французька мова, математика, історія, географія, іноземна мова, природничі науки, фізкультура; обов'язкові дисципліни на вибір: технології та мистецтво; дисципліни на вибір: математика, економіка тощо.

Важливою функціональною особливістю 1-го циклу навчання вважають передбачення додаткового року навчання для учнів, які не встигають належно засвоїти шкільну програму з об'єктивних чи суб'єктивних причин.

На 2-му циклі навчання до вищезгаданих загальних обов'язкових дисциплін додаються наступні предмети на вибір: друга іноземна мова, латинська мова, грецька мова, економіка, соціологія, технічні дисципліни, фізкультура та мистецтвознавство. На 3-му циклі перехідного напрямку навчальні програми розширюються завдяки ряду наступних дисциплін: сучасні мови, класичне мистецтво, теорія економіки, гуманітарні науки, природничі науки, мистецтвознавство.

Навчання 2-го та 3-го циклу кваліфікаційного напрямку передбачає освоєння фахових дисциплін у 10 профільних сферах, серед яких: сільське господарство, важка промисловість, будівництво, готельний бізнес, текстильна промисловість, прикладне мистецтво, економіка, соціальні послуги, прикладні науки та образотворче мистецтво.

Отже, розпочати профільне навчання у франкомовній спільноті Бельгії можна у середній освітній школі, яка створює сприятливі умови для здобуття бажаної кваліфікації, спираючись на міцну теоретичну та практичну базу.

Окрім трьох основних циклів у межах фахової освіти функціонує 4-ий цикл, який триває від 2 до 3 років, та пропонує здобуття кваліфікації у сфері декоративного мистецтва або кваліфікації медсестри. Даний цикл якісно прирівнюють до професійно-технічної освіти в Україні, яку студент здобуває у професійно-технічному училищі після завершення 9 класу навчання у середній школі. У франкомовній спільноті  даний етап навчання називається середня освіта після обов'язкової освіти (Post-compulsory Secondary Education) й проходить у загальноосвітній школі та на відповідному підприємстві, де учні освоюють практичні навички володіння професією.

Окрему увагу слід приділити профільному навчанню на рівні початкової професійної (фахової) освіти (Initial Vocational Training). Навчання доступне для учнів віком від 15-16 років, та відбувається у Центрах освіти та фахової підготовки (centers of education and block release training). Невід'ємною рисою такого типу навчання є можливість паралельного здобуття освіти у середній школі. Дані центри приєднані до закладів середньої та професійної технічної освіти. Навчальні програми містять практичну компоненту, яка передбачає проходження фахової підготовки на підприємстві, й теоретичну компоненту - навчання у центрі.

Сектору професійно-технічної освіти та профільного навчання у Бельгії приділяється неабияка увага. За умов євроінтеграції, коли обмін кваліфікованими трудовими кадрами вважається не лише доцільним, а й необхідним, потрібно подбати про наявність таких кадрів. Так, 17липня 2003 року, згідно з постановою Валонського уряду, розпочав свою роботу Валонський Інститут фахового навчання для підприємців в секторі малого та середнього бізнесу (Walloon Institute for block release training and self-employed operators and small and middle-sized enterprises). Даний навчальний заклад середньої професійної освіти проводить курси для здобуття фахових знань у сфері управління малим та середнім бізнесом спільно з Центрами професійної підготовки та профспілками. Невід'ємною складовою роботи Інституту є курси педагогічної підготовки для потенційних працедавців, які наймають на роботу випускників Інституту.

Організуванням та адмініструванням професійної освіти та підготовки фахівців у франкомовній спільноті Бельгії займається Парламент та уряд, який розв'язує питання організації та удосконалення дошкільної, початкової, середньої, середньої спеціальної та вищої освіти, а також, забезпечує можливості проведення курсів підвищення кваліфікації й створює сприятливі умови для розвитку наукових досліджень на теренах країни.

Орган, що уповноважений вирішувати освітні питання - Міністерство освіти, серед першочергових завдань у секторі середньої та професійно-технічної освіти наголошує на:

•·        cтворенні та забезпеченні роботи спеціальної комісії, метою діяльності якої є моніторинг якості та адекватності обов'язкової освіти та укладанні звітів для уряду про роботу шкіл;

•·        cтворенні Кваліфікаційної служби, завданням якої є перевірка рівня викладання у школах, надання порад щодо професійної підготовки та компетентності викладацького складу, активна участь у розробці та затвердженні шкільних навчальних програм та розвитку методів викладання;

•·        cтворенні Служби моніторингу, яка опікується відповідним розподілом фінансування, що надходить збоку спільноти;

•·        створенні Комісії з розробки та затвердження стандартів Сертифікату про завершену середню освіту, яка, також, відслідковує навчальні програми на рівні середньої та середньої спеціальної освіти, з метою виявлення невідповідностей вимогам Міністерства освіти [2].

Як бачимо, профільному навчанню приділяють значну увагу. Система середньої та професійно-технічної освіти у франкомовній спільноті Бельгії пропонує широке коло можливостей здобуття кваліфікації. Багаторівневість, гнучкість, організованість та функціональність системи дозволяє розпочати освоєння обраного фаху вже у середній школі з перспективою поглибленого вивчення професії у вищому навчальному закладі. З іншого боку, безперечна готовність фахівця до ринку праці після завершення середньої спеціальної освіти відкриває перед ним можливості спробувати себе у трудовій діяльності за профілем та започаткувати свою власну справу.

Література:

•1. Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник. - К.: «Академвидав», 2005. - 560 ст.

•2. Structures of education, vocational training and adult education systems in Europe. EURIDICE/CEDEFOP/EFT; Belgium French-speaking community, 2003. - 40с.

   


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>