XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Засядько Т.А., Антонова Г.С. РЕЗУЛЬТАТИ БІОТЕСТУВАННЯ БУТИЛЬОВАНОЇ ПИТНОЇ ВОДИ З ВИКОРИСТАННЯМ РИБ

Студенти факультету природничих наук Засядько Т.А., Антонова Г.С.

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

РЕЗУЛЬТАТИ БІОТЕСТУВАННЯ БУТИЛЬОВАНОЇ ПИТНОЇ ВОДИ З ВИКОРИСТАННЯМ РИБ

Технологічний прогрес людства не пройшов непомітним для природи. Особливо це стосується водних ресурсів. На сьогоднішній день у світі спостерігається дефіцит якісної питної води. Не є виключенням і Україна. У нашому регіоні ситуація з водою знаходиться на межі екологічної катастрофи. Саме тому за мету дослідження було обрано визначення методом біотестування якості питної води тих виробників, продукція яких найчастіше з'являється в торгівельній мережі регіону.

Методика біотестування заснована на порівнянні виживання кісткових риб у досліджуваній воді та контролі. Тривале біотестування (до 30 діб) дозволяє визначити хронічну токсичну дію води на риб за показниками їх виживання. Критерієм токсичності є достовірне зниження виживання риб у досліджуваній воді у порівнянні з контролем.

В оригінальній методиці у якості тест-об'єктів використовують риб, які широко застосовуються у міжнародних та національних стандартах з біотестування води - гуппі (Poecilia reticulata Peters) даніо (Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan).

Гуппі - один із найрозповсюдженіших видів акваріумних риб. У природі вони мешкають у тропічних водоймах, де відіграють важливу екологічну роль, знищуючи личинок москітів та комарів.

Під час даного дослідження, з метою отримати найбільш достовірні результати було внесено зміни до класичної методики  біотестування.  Так, за тест-об'єкти було використано мальки риб гуппі віком до 24 годин, у віці, коли вони є найбільш вразливими до токсичної дії.

Для отримання приплоду відбирають найздоровіших представників віком до двох років. Мальки народжуються цілком сформованими. Найкращим кормом для них є «пил», що складається з інфузорій, коловерток та ін.

Упродовж 25-ти днів 10 мальків гуппі експонували в 10-ти зразках досліджуваної води. Було створено умови абсолютного комфорту для них. Кожен із  міні-акваріумів було заповнювався 0,5літрами контрольної та досліджуваної води. До кожного з них було висаджено по одному мальку. Воду в контрольних та досліджуваних акваріумах регулярно аерували. Щодоби від початку експерименту підраховувалася кількість загиблих мальків. По закінченню експерименту фіксувалися результати виживання. Таким чином, визначалася наявність хронічної токсичної дії води на тест-об'єкт.

На даний момент уже протестовано продукцію сімох виробників: «Утренняя роса», «Березівська», «Зінківське джерело», «Бон-Буассон», «Малятко», «Біола», «Aqua life».

Виживання тест-об'єктів у зразках «Утренняя роса», «Березівська», «Зінківське джерело» і «Бон-Буассон» становило 50 %. При чому гинути мальки починали від середини терміну проведення експерименту (на 13-ий день), що свідчить про ймовірний хронічний токсичний вплив даної води на мальків гуппі. Разом з тим слід зазначити, що 100% виживаємість риб в усіх досліджуваних пробах води протягом перших 96 годин експерименту свідчить про відсутність у них гострої токсичної дії.

Виживання мальків у воді виробника «Біола» становило 20%, у виробника «Aqua life» - 10%, у виробника «Малятко» - 30% При чому в ТМ «Aqua life» та ТМ «Малятко» тест-об'єкти почали гинути в перші 96 годин, що свідчить про ймовірну гостру токсичну дію води на живі організми.

         За контроль використовувалася вода з водопровідної мережі, яка пройшла процес дехлорування шляхом дводобового відстоювання. По закінченні процедури біотестування всі піддослідні риби у контрольних акваріумах залишилися живими, що свідчить про достатньо високу достовірність отриманих результатів (результати біотестування можна вважати вірними, якщо загибель тест-об'єктів у контролі в порівнянні з досліджуваними зразками не перевищує 10%).

         На даний момент розроблена велика кількість методик біотестування, які різняться головним чином за використанням в якості піддослідних тест-об'єктів тих чи інших видів живих організмів. Риби виділяються з-поміж їх більшості своїм досить високим рівнем організації та значною тривалістю життя. Це надає певних переваг при використанні гуппі (або даніо реріо) саме як об'єктів при довготривалому біотестуванні.

Життєвий цикл однієї особини значно перевищує за часом термін проведення експерименту, що практично виключає її загибель внаслідок природних причин. Це значно зменшує статистичну похибку, і, відповідно, суттєво підвищує інформативну цінність отриманих результатів.

Кожен організм цього виду являє собою досить складну систему, яка має цілу низку механізмів захисту від небажаного впливу оточуючого середовища. Концентрація шкідливої речовини у воді та у тілі риби може суттєво відрізнятися. Таким чином загибель піддослідних тварин на початку експерименту спостерігається переважно при наявності у воді токсичної речовини, що перевищує граничну допустимі рівні у кілька разів. Разом з тим весь цей час організм тест-об'єкта контактує з токсикантом, а той накопичується в тілі риби, призводячи згодом до змін її фізіологічного стану та смерті. Ця особливість дає змогу діагностувати хронічну токсичність води у випадку тривалої дії згубних чинників навіть у незначних кількостях.

Крім того для біотестування з використанням риб характерні й усі інші переваги подібних методик. Серед таких слід перш за все зазначити простоту та швидкість проведення процедури дослідження, її економічність та високу інформативність отриманих даних.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>