XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Затрубчик Н.В. ПОЛІТИЧНА РЕКЛАМА ЯК НАЙБІЛЬШ ЕФЕКТИВНА ПСИХОЛОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ

Затрубчик Наталія Володимирівна

Вінницький національний технічний університет, студентка 4-го курсу

ПОЛІТИЧНА РЕКЛАМА ЯК НАЙБІЛЬШ ЕФЕКТИВНА ПСИХОЛОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ

Ознакою постіндустріального, інформаційного суспільства є технологізація політичної діяльності, що визначає характер протікання та параметри сучасних політичних процесів. Все більша кількість політичних технологій використовується в ході передвиборчої кампанії. Невід'ємним елементом цих технологій є політична реклама, що використовується суб'єктами політичного процесу задля впливу на знання, оцінки й установки громадян, а отже в кінцевому рахунку, формує у заданому напрямі громадську думку і поведінку (передовсім електоральну) громадян.

Політична реклама є інструментом активної психологічної дії на людську свідомість. Як політико-психологічний феномен, реклама є сукупністю образів, віртуальних уявлень, створюваних для того, щоб спрямувати свідомість і несвідоме в потрібне русло і забезпечити бажані дії [1, 143].

Тобто основне завдання політичного рекламування полягає в тому, щоб визначити мотивацію поведінки людей і відповідним чином впливати на неї. Вплив потрібно здійснювати так, щоб це не було очевидним. Для цього треба викликати інтерес у виборців до кандидата і зробити його ім'я впізнаваним.

На сьогодні найчастіше використовується механізм, що включає в себе три етапи рекламування, за допомогою яких кандидат в депутати може піднятися до влади. Перш за все, за допомогою політичної реклами аудиторія потенційних виборців повинна засвоїти таке: «Я його знаю», «Він - хороший», «Він - годиться». Це завдання реалізується через забезпечення інформацією про кандидата; переконання виборців, що кандидат - доброчесна, розумна і порядна людина; представлення його компетентним фахівцем, який володіє необхідним досвідом роботи у тій сфері, куди він обирається. Все це створює у виборця мотивацію для того, щоб віддати свій голос за пропонованого кандидата. Ця мотивація формується на основі емоційного впливу, а не на інформаційному підґрунті. Отже, ситуація, яка склалась у просторі політичного рекламування є досить неоднозначною. Адже політична реклама перестала виконувати основну функцію, а саме інформування населення. Сьогодні вона вміщує в себе низку психологічних прийомів, метою яких є формування позитивного іміджу того чи іншого кандидата або партії з подальшою підтримкою на виборах. Об'єктивно, з огляду на ці обставини, населення «знаходиться» в полоні великої сукупності технологій, і, водночас, стикається з повною відсутністю поінформованості. А це в свою чергу призводить до несвідомого вибору того чи іншого кандидата чи партії, що звичайно тягне за собою різні економічні, політичні негаразди.

Творці реклами знають, що старше покоління віддає перевагу традиції, консерватизму, політичним переконанням своєї молодості. Жінки частіше голосують за «праві» партії. Вони зорієнтовані на красиві, привабливі кольори. Сучасна молодь відрізняється радикалізмом і не сприймає комуністичну утопію. Також досить часто сила рекламного впливу залежить від такого фактора, як повторюваність інформації. Чим частіше людина бачить одну і ту ж «картинку», тим «рідніше» вона їй стає. І тому підсвідомо, вона починає розглядати певну інформацію, як абсолютно об'єктивну, широко відому і, що саме головне, правдиву.

Слід зауважити також певні особливості та моменти, на які частіше всього люди звертають увагу під час політичної реклами. Дослідження даного напрямку проводилось Львівським соціологічним центром. Серед опитаних 3,33% піддалися б впливові такого методу, як «техніка вікової регресії» (бо на питання «якщо рекламований ролик супроводжується словами «смак вашого дитинства» чи «мамине печиво» відповіли, що купили б товар), а 75% респондентів не піддалися б на такі провокації. Такий метод, як «ілюзія наближеності до народу» діє на всіх опитаних, проте кожен має інші вподобання: комусь подобається людина, що знімається в рекламному ролику, у вишиванці (11,67%), комусь - у класичному костюмі (48,33%), або у звичайному одязі (як джинси) (30%). 46,67% опитаних любить, щоб у рекламному ролику виступали люди з народу, 86,67% респондентів також піддаються впливові «еріксонівського гіпнозу» (коли людині тихим, спокійним голосом коментують явище чи подію, нема гучних закликів «Віддай свій голос за нашу партію!»). Також респондентам подобаються гумористичні рекламні ролики (60%) (адже вони допомагають розслабитись, зацікавлюють, не вимагають концентрації уваги) та ролики з музичним супроводом (21,67%). А от запам'ятовують респонденти найбільше мелодію та слова пісні, що звучала в рекламному ролику (33,33%), та зображення (малюнки, фотографії, відеоряд) (31,67%), практично не запам'ятовують гасла (слогани) (лише 5%). Тільки 20 % опитаних змогли пригадати сюжет будь-якого рекламного ролика [2].

Отже, у процесі реалізації інформаційної та агітаційно-пропагандистської функцій політична реклама впливає на політичні цінності, традиції і норми, які регулюють політичні відносини й визначають стан політичної культури суспільства [1]. В умовах трансформації українського суспільства вибори відіграють одну з головних ролей у формуванні стратегічного курсу і поточної політики, співвідношенні політичних сил. Відтак, суспільство повинно уважно ставитися до рекламної діяльності, регулювати і вдосконалювати її за допомогою ефективних законів, вільно висловлюваної громадської думки, підтримувати соціально корисні і обмежувати деструктивні тенденції.

Література:

1. Ольшанский Д.В Политический PR / Ольшанский Д.В.; - CПб.: Питер, 2003. - 544 с.:ил. - (Серия «Маркетинг для профессионалов»)

2. Процак Х. Засоби психологічного впливу та маніпуляції громадською свідомістю у рекламі: чи впливають вони на вибір львів'ян? (частина друга) [Електронний ресурс] / Христина Процак; - Режим доступу.:

http://www.mediakrytyka.info/za-scho-krytykuyut-media/zasoby-psykholohichnoho-vplyvu-ta-manipulyatsiyi-hromadskoyu-svidomistyu-u-reklami-chy-vplyvayut-vony-na-vybir-lvivyan-chastyna-druha.html


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>