XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Затуловський Д. В., Мартинова М. В. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ

Затуловський Д. В., Мартинова М. В.,

Чернівецький торговельно-економічний інститут

Київського національного торговельно-економічного університету,

м. Чернівці

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ

Двадцять перше століття пропонує бізнесу нові способи удосконалення бізнесу за допомогою нових технологій. Автоматизація виробництва, телекомунікації, поява нових видів транспорту - все це відкриває нові горизонти перед підприємцями. Світ стає "меншим", адже для передачі інформації в іншу точку земної кулі достатньо лише декількох секунд, хоча ще 50-60 років тому для цього було необхідно в десятки разів більше часу. Це спричиняє появу принципово нового виду комерційної діяльності - електронної комерції. Електронна комерція зазвичай розглядається як діяльність, пов'язана із купівлею-продажем товарів за допомогою каналів телекомунікацій (зокрема, всесвітньої мережі Інтернет). В багатьох країнах світу купівля товарів через Інтернет-магазини стала абсолютно звичайним явищем. В Україні ж впровадження електронної комерції відбувається досить повільно.

Основною проблемою електронної комерції є те, що ані покупець, ані продавець не можуть бути абсолютно впевнені в чесності відносно один одного. Відправляючи товар на умовах післяоплати, продавець наражається на ризик відмови покупця оплатити товар, що спричинить додаткові витрати на повернення товару на склад. В разі ж, якщо товар купується на умовах передоплати, існує ризик шахрайства з боку продавця. Очевидно, що за таких умов розвиток електронної комерції майже неможливий. Тому важливим завданням є вдосконалення існуючих та розробка нових нормативно-правових актів, що регулювали б відносини в сфері електронної торгівлі.

Перш за все, необхідно зазначити, що в Україні досі не прийнято закон "Про електронну торгівлю", хоча проект такого закону двічі подавався на розгляд Верховної Ради України. Існуючий законопроект потребує значного вдосконалення саме у частині, що стосується укладання та дотримання умов електронних договорів [1].

Також удосконалення потребує Положення про електронні гроші, видане Національним банком України. Зокрема, згідно ч. 3 ст. 1 даного Положення, право випуску електронних грошей надається виключно банкам. Дана норма може трактуватись по-різному, адже деякі платіжні системи не зареєстровані як банки, отже, вони фактично опиняються поза законом.

Згідно ч. 4 ст. 2 названого Положення, банк-емітент зобов'язаний   забезпечити, щоб сума електронних грошей на одному електронному пристрої, що перебуває в розпорядженні користувача, не перевищувала суму,  еквівалентну 5 000 гривень. Фактично це обмеження унеможливлює нормальну діяльність електронних магазинів, що отримують оплату електронними грошима [2].

На шляху вдосконалення національної системи електронної комерції необхідно враховувати міжнародний досвід, зокрема, Типовий закон про електронну торгівлю Комісії ООН з права міжнародної торгівлі [3] та Модельний закон СНД щодо електронної торгівлі [4]. Дані нормативно-правові акти повинні стати основою національного Закону "Про електронну торгівлю". Положення про електронні гроші також потребує значного удосконалення в частині взаємодії різних електронних платіжних систем, використання еквівалентів різних валют в межах однієї платіжної системи, регулювання діяльності платіжних систем інших країн на території України та ін.

Вирішення зазначених питань дасть серйозний поштовх розвитку електронної комерції, зробить Україну більш привабливою для іноземних підприємств, що здійснюють електронну торгівлю, допоможе на шляху до інтеграції до світової спільноти.

Література:

1. Проект Закону України "Про електронну торгівлю" від 17.02.2003 р. N 3114  - Режим доступу:

http://search.ligazakon.ua/

2. Постанова Національного банку України "Про затвердження Положення про електронні гроші в Україні" від 25.06.2008 № 178 - Режим доступу:

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0688-08

3. Типовий закон про електронну торгівлю Комісії Організації Об'єднаних Націй з права міжнародної торгівлі - Режим доступу:

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_321

4. Модельний закон СНД щодо електронної торгівлі - Режим доступу:

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=997_k75

5. Електронні гроші в Україні за новими правилами //  Все про бухгалтерський облік. - 2008. - №79,

 

E-mail: dmitriy219@gmail.com


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>