XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Завальнюк В. В., Висоцька М. А. УМОВИ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Науковий керівник: Завальнюк В.В.

Висоцька М.А.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

УМОВИ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Ресторанний бізнес є однією із найбільш значущих складових індустрії гостинності. Водночас, ресторанний бізнес, з одного боку, є одним із засобів високоліквідного використання капіталу, а з іншого - середовищем із високим ступенем конкурентності. У всьому цивілізованому світі він є одним із найбільш розповсюджених видів малого бізнесу, тому заклади та підприємства ведуть між собою постійну конкурентну боротьбу за сегментацію ринку, за пошук нових та за утримання постійних споживачів їхньої продукції та послуг [2, с.7].

Ресторанне господарство є однією з форм розподілу матеріальних благ між членами суспільства і сприяє раціональному використанню харчових ресурсів країни. Оскільки ресторанне господарство надає платні послуги, тому воно тісно пов'язане з розвитком всієї економіки держави і є вирішенням важливих соціальних проблем. Як суб'єкт економічної діяльності заклади ресторанного господарства сприяють збереженню здоров'я людей, зростанню продуктивності праці, підвищенню якості навчання, економічним використанням харчових ресурсів, зменшенням часу на приготування їжі у домашніх умовах.

Метою ресторанного господарства є повне задоволення постійно зростаючих матеріальних та духовних потреб населення. Розглядаючи саме матеріальні та духовні потреби населення багато закладів ресторанного господарства намагаються створювати оригінальні та унікальні умови харчування, а також пропонувати широку номенклатуру послуг споживачам продукції та послуг громадського харчування. Зокрема такі як: послуги сомельє, гастрономічні шоу, урочиста презентація страв, бар-шоу, рибалка та кулінарне приготування у присутності гостя, караоке, знижки постійним клієнтам, виїзний кейтеринг з організацією дозвілля та широким спектром різноманітних послуг [3, с.149].

Ефективність діяльності являє собою комплексне відображення кінцевих результатів використання всіх ресурсів виробництва за визначений проміжок часу. За допомогою визначення ефективності діяльності підприємства ресторанного господарства можна побачити чи доцільно дане підприємство використовує отримані ресурси, чи якісно надаються послуги, чи повністю задоволені споживачі ними. З економічної сторони рахується правильність використання ресурсів, різниця між прибутком і затратами, доцільність роботи даного підприємства. Розглядаючи фактори, які формують ефективність діяльності підприємства ресторанного господарства, слід зазначити такі:

•-             ефективне використання виробничих, сировинних і матеріальних ресурсів;

•-             підвищення продуктивності праці;

•-             досягнення найбільших результатів при найменших затратах;

•-             збільшення задоволеності споживачів за допомогою надання додаткових послуг [1, с. 124].

Для того, щоб ефективно використовувати виробничі ресурси на підприємствах ресторанного господарства, необхідно створювати графік виходу працівників на роботу, враховуючи зайнятість закладу в той чи інший день. Можна використовувати різні графіки, але потрібно надавати працівникам однакову кількість годин для роботи, щоб поставити їх в однакові умови. Для того, щоб ефективно використовувати сировинні ресурси, необхідно замовляти та використовувати саме ту кількість сировини, яка необхідна для приготування певної страви, потрібно перераховувати затрати сировини залежно від сезонності.

Для того, щоб ефективно використовувати матеріальні блага, потрібно доцільно розраховувати витрати на виробничі і сировинні ресурси. Для забезпечення цього фактору на підприємствах ресторанного господарства наймають бухгалтера, який підводить підсумки у вигляді звітів, у яких зазначає всі витрати, а також робить висновок про те, чи доцільно були витрачені дані матеріальні ресурси.

Розглядаючи підвищення продуктивності праці, слід зазначити, що не лише видача певних матеріальних премій буде заохочувати працівників, а й певні винагороди. Наприклад: визначають кращого працівника місяця. Це допомагає  створювати стимул для інших працювати краще і досягати більших результатів.

Ще одним важливим фактором формування ефективності є досягнення найбільших результатів при найменших затратах. Проте особливістю цього фактору є те, що якість наданих послуг є високою. Тобто підприємства ресторанного господарства, які  досягають високих результатів при найменших затратах, при цьому надають високий рівень сервісу та якості продукції, є «економічно ідеально-прибутковими», тобто цей фактор дозволяє власнику підприємства отримувати прибуток в декілька разів вищий, ніж витрати на діяльність підприємства. На даний момент невелика кількість підприємств громадського харчування є такими, оскільки для того, щоб залишатись прибутковим при малих затратах, необхідно відслідковувати за станом економіки в країні, ринком послуг громадського харчування, ринком сировинного та матеріального забезпечення.

Сучасні заклади ресторанного господарства використовують багато додаткових послуг, що робить їх більш конкурентоспроможними на ринку послуг харчування. Вони використовують живу музику, дитячі кімнати, приготування у присутності клієнта та багато іншого. Проте основною особливістю є те, що ці послуги не мають бути нав`язливими. Також вони не можуть бути обов'язковими, оскільки деякі гості не бажають їх споживати.

Отже, ефективність підприємств ресторанного господарства залежить від чотирьох основних  факторів, проте важливо зауважити, що підприємствам необхідно слідкувати за змінами в економіці та ринку послуг громадського харчування. Потрібно постійно підтримувати високий рівень сервісу та створювати нові привабливі для споживачів умови, для того, щоб підприємство ставало ще більш популярним.

Література:

•1.     Аветисова А.О., Левченко М.М., Палій Н.С., Роберман Н.Д., Сорока С.В. Структурні зміни на ринку ресторанного господарства / Донецький держ. у-нт економіки і торгівлі ім.Туган-Барановського / А.О. Аветисова (заг. ред.). - Донецьк: ДонДУЕТ ім.Туган-Барановського, 2003. - 177с.

•2.     Андрушків В.М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту: методологічні положення та прикладні механізми. - Т.:ЛІЛЕЯ, 2007. - 292 с.

•3.     Карл Уильям Л. Организация обслуживания на предприятиях  массового питания / Пер. с англ. - М.: Экономика, 2009. - 346с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>