XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Зеліновська М.В. ВПЛИВ ДРУКОВАНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ ЯК ВИДУ СОЦІАЛЬНОГО ПРОЕКТУ НА СВІДОМІСТЬ ЛЮДИНИ

Зеліновська Мар'яна Валеріївна

Національний університет «Острозька академія»

ВПЛИВ ДРУКОВАНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ ЯК ВИДУ СОЦІАЛЬНОГО ПРОЕКТУ НА СВІДОМІСТЬ ЛЮДИНИ

На сучасному етапі реклама є не лише важливим засобом інформування, а й невід'ємною частиною культури. Все частіше реклама втручається в життя людини, керуючи нами на свідомому та підсвідомому рівнях. Сьогодні реклама мислиться як один із потужних каналів, що можуть керувати політичною, економічною та соціальною сферами українського суспільства.

Питання про те, як інформація, подана в соціальній рекламі, впливає на особистість, а особливо - яку користь несе в собі в умовах розвитку інформаційного суспільства, є актуальним. Незважаючи на те, що її відсоток в Україні залишається дуже низьким (цей тип реклами вважається фінансово невигідним, а тому мало поширеним), саме соціальній рекламі відводиться важлива роль для інформування, освіти та мотивації широких верств населення щодо певних соціальних проблем [1].

На сучасному етапі соціальна реклама вже стала об'єктом дослідження таких учених, як  О. Артеменко «Соціальна реклама як двигун працевлаштування»;  М. Бутенко «Соціальна психологія в рекламі»;  А. Вовк «Про соціальну рекламу в Україні»; О. Лаврик «Особливості типології та функціонування сучасної соціальної реклами в Україні»; О. Лук'янець «Соціальна реклама повинна бути відповідальною»; С. Селивестров  «Социальная реклама. Искусство воздействия словом»;  Е.  Шекова «Социальная реклама: основные понятия»;    І.  Шубіна «Феномен соціальної реклами в сучасному суспільстві» та інші.

Соціальна реклама - це «інформація будь - якого виду, розповсюджена в будь - якій формі, яка спрямована на досягнення суспільно - корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей і розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку» [2].

Для того, щоб зрозуміти, якими способами можна вплинути на свідомість людини з  метою вирішення проблем, які найчастіше висвітлюються у соціальній рекламі, потрібно вивчити специфіку сприйняття друкованої соціальної реклами споживачами, а також визначити особливості психологічного впливу в умовах трансформації українського суспільства.

Сьогодні, в умовах трансформації українського суспільства, явище соціальної реклами, як виду проекту, потребує детальнішого вивчення, а конкретно - текст як важлива складова друкованої соціальної реклами та проблеми, на вирішення яких, спрямований цей вид реклами [власні напрацювання].

Було проведено дослідження публікацій соціального проекту Вулична газета «Народна допомога» методом фреймового аналізу, а також здійснено оцінку результатів, отриманих внаслідок проведення дослідження.

Для дослідження було обрано 5 публікацій проекту Вулична газета «Народна допомога» серед яких такі: «На годуванні», «Я обов'язково повернусь», «Кількість бездомних, які не перезимують, невідома!», «Столична бездомність», «Про пільги дітям війни. Як отримати доплату до пенсії».

В результаті проведення низки етапів фреймового аналізу публіцистичного тексту «На годуванні», виділилось 10 категорій, серед яких, такі як : «Установи»; «Їжа/ напої»; «Географія/ територія»; «Час»; «Люди»; «Частини тіла»; «Особисті дані»; «Побут»; «Стосунки»; «Загальне».

Результати проведення фреймового аналізу публіцистичного тексту «Я обов'язково повернусь», показали, що виділилось 8 категорій публіцистичного тексту, серед яких такі як: «Географія/ територія»; «Емоції»; «Частини тіла»; «Сім'я»; «Напої»; «Час»; «Загальне» [власні напрацювання] .

Аналіз наступної статті показав, що виділилось 6 категорій публіцистичного тексту «Кількість бездомних, які не перезимують, невідома!», серед яких такі як: «Люди»; «Час»; «Географія/ територія»; «Організації»; «Медицина»; «Загальне».

При дослідженні публіцистичного тексту «Столична бездомність», виділилось 5 категорій публіцистичного тексту, серед яких такі як: «Люди»; «Географія/ територія»; «Явища»; «Процеси»; «Загальне».

Результати фреймового аналізу публіцистичного тексту «Про пільги дітям війни. Як отримати доплату до пенсії», показали, що виділилось 7 категорій публіцистичного тексту, серед яких такі як: «Люди», «Законодавство», «Установи», «Процеси», «Географія/ територія», «Документи», «Загальне».

Отож, відповідно до результатів дослідження, можна зробити наступний висновок. Основною проблемою, на вирішення якої спрямований соціальний проект Вулична газета «Народна допомога», відповідно до результатів фреймового аналізу перерахованих статей, є проблема бездомності та  ресоціалізації тих, хто опинився просто неба внаслідок критичних життєвих обставин. Підтвердженням є виокремлені фрейми, найчастотніші слова кожної категорії, їх коефіцієнт частотності та скрипти досліджуваних текстів [власні напрацювання].

Застосування  психологічних впливів у соціальній рекламі, на мій погляд, виправдане, оскільки це той з небагатьох факторів,  який ще допомагає сприяти відродженню, творенню й збереженню національної культури у єдності з соціокультурними надбаннями усього людства. Це ще раз говорить  про актуальність дослідження місця й функціональної ролі друкованої соціальної реклами в умовах трансформаційного суспільства, а також впливу соціального інституту реклами на формування сучасного способу життя українського населення.

Література:

•1.     Лук'янець, О. Соціальна реклама повинна бути відповідальною [Електронний ресурс] / О. Лук'янець  . - Режим до­ступу : http:// www. telekritika.kiev.ua/ articles/13/0/7817/vidbulasja_preskonferencija_z_privodu_ii_nacionalnogo_festivalju_socialnoi_rekl/. - Заголовок з екрану (10.11.2010).

•2.     Про рекламу: Закон України, 3 липня 1996 року [Електронный ресурс]. - Режим  до­ступу : http:// http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=270%2F96-%E2%F0. - Заголовок з екрану (09.11.2011).


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>