XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Землюк Г.Я., к.е.н., Ворошан А.Д. СПІВПРАЦЯ УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ: ВИКЛИКИ ТА НЕБЕЗПЕКИ

Землюк Г. Я., к. е. н. Ворошан А. Д.

Буковинський державний фінансово-економічний університет

СПІВПРАЦЯ УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ: ВИКЛИКИ ТА НЕБЕЗПЕКИ

Конкурентоспроможність та ефективність розвитку будь-якої країни, в першу чергу,  залежать від її здатності акумулювати та витрачати внутрішні та зовнішні інвестиційні ресурси. Як відомо, державна інвестиційна політика, яка спрямована лише на використання іноземних капіталів швидко втрачає популярність на міжнародному ринку і звісно - довіру інвесторів.

Нинішня ситуація в Україні дає змогу підтвердити  те, що залучаючи зовнішні інвестиційні ресурси, слід використовувати їх за цільовим призначенням, і якомога якнайефективніше, в іншому випадку таке використання коштів нічого не дає, або призводить до негативних наслідків.

Сьогодні одним із пріоритетних напрямків зовнішньоекономічної  політики України є її інтеграція в міжнародний фінансовий простір. Вона співпрацює із різноманітними фінансовими організаціями, зокрема Міжнародним Валютним Фондом, Світовим банком, який надає Україні кредити на найвигідніших умовах порівняно з іншими джерелами фінансування, Європейським банком реконструкції та розвитку, що сприяє розвитку приватного та банківського секторів, малого та середнього бізнесу, машинобудування та інше.

Все це є позитивним аспектом в діяльності держави, адже здійснюється формування сталих зв'язків між країнами,  допомагає залучити додаткові фінансові ресурси на структурну перебудову та стабілізацію усього народногосподарського комплексу.

Проте, на сьогодні, активне користування іноземними кредитами має значні негативні наслідки, зокрема:

•-         це призводить до збільшення зовнішнього боргу країни, водночас на тлі спаду виробництва, виникає погіршення фінансової безпеки держави, що робить її залежною від іноземних кредиторів [1, c.86];

•-         кредитні ресурси направляються лише у прибуткові галузі, що затримує розвиток тих галузей, в які кредитні ресурси не залучаються;

•-         міжнародний кредит передбачає надання товарних і валютних ресурсів на умовах повернення та сплати відсотків, що в багатьох випадках перевищують потенційні можливості країн [1, c.86].

Як відомо, починаючи з 1992 р. Світовий банк затвердив для України 39 позик загальним обсягом 6,6 млрд. дол. США, з яких станом на 20.05.2011 Україна отримала від Світового банку 4,96 млрд. дол. США. Зараз продовжується реалізація 11 інвестиційних проектів на загальну суму 1 563,62 млн. дол. США, з яких вибрано 411,2 млн. дол. США (або 29,3%) [5].

Загалом, в рамках співробітництва з МВФ протягом 2008 - 2011 років Україна отримала 9 250 млн. СПЗ (еквівалент 14 430 млн. дол. США).

Щодо ЄБРР, то за період співпраці в державному секторі економіки України укладено угод на загальну суму 674,94 млн. дол. США та 1 287,35 млн. євро (в рамках 21 проектів), з яких станом на 01.05.2011 використано 592,14 млн. дол. США та 423,76 млн. євро [4].

Таким чином, як очевидно із вищеподаних даних в економіку України було інвестовано чимало коштів, проте з кожним роком державний борг росте, дефіцит бюджету не скорочується і рівень життя населення низький, причиною чому є неефективне та неадекватне витрачання зовнішніх кредитів.

У співпраці міжнародних фінансових організацій з Україною остання виступає типовою країною-позичальницею.

Для покращення фінансової стійкості та конкурентоспроможності України на світовому ринку слід здійснити ряд завдань, що дасть змогу покращити економічний стан держави та її кредитоспроможність, а саме:

•1.    Здійснювати використання кредитних ресурсів за цільовим призначенням, розвивати практику надання гарантій під іноземні позики та страхування кредитних ризиків банками, шляхом створення відповідної інфраструктури [2, c.102].

•2.    Розробити дієві механізми контролю за іноземними інвестиціями, дотриманням інвестиційних зобов'язань, терміну їх використання та інформувати про це громадськість [3, c.173].

•3.    Сприяти розвитку не лише високоприбуткових галузей, але й стимулювати розвиток малого та середнього бізнесу, приватного сектору економіки.

Таким чином, для  удосконалення співпраці України з міжнародними фінансовими організаціями необхідне підвищення статусу держави, як суб'єкта міжнародних відносин, посилити захист економічний інтересів України, її національної безпеки під час ухвалення рішень, а також залучення іноземних кредитів, прийняття та здійснення міжнародних проектів.

Література:

•1.     Ільченко-Сюйва Л. В.   До проблеми формування державної економічної політики співпраці України з міжнародними економічними організаціями в системі ООН / Л. В. Ільченко-Сюйва, Л. В. Бабій // Економіка та держава. - 2009. - №6. - С. 83-86.

•2.     Кабанов В. Г.   Діяльність міжнародних фінансових організацій на вітчизняному ринку фінансового капіталу / В. Г. Кабанов // Фінанси України. - 2009. - №9. - С. 98-107.

•3.     Щербина О. І.   Взаємодія держави з міжнародними фінансовими організаціями як інструмент покращення стану соціальної сфери України / О. І. Щербина // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - №3. - С. 170-174.

•4.     Міністерство фінансів україни [Електронний ресурс] : Міжнародне співробітництво - Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/

e-mail: vushenka.ann@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>