XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Жамардій В. О. СПЕЦИФІКА ПЛАНУВАННЯ ЗАНЯТЬ СТУДЕНТІВ ІЗ ПАУЕРЛІФТИНГУ

Жамардій В. О.

аспірант кафедри педагогічної майстерності та менеджменту

Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка

СПЕЦИФІКА ПЛАНУВАННЯ ЗАНЯТЬ СТУДЕНТІВ ІЗ ПАУЕРЛІФТИНГУ

Систематична та злагоджена робота в усіх сферах життєдіяльності людини гарантують зростаючий прогрес суспільства. В усіх галузях спорту планування та підготовка навчання або тренування отримують усе більшого визнання та поширення. При сучасному рівні розвитку спортивних досягнень успіху можна досягти лише завдяки досконалій фізичній підготовці та багаторічним тренувальним планам. У студентському спорті та в активному відпочинку систематичне підвищення фізичної працездатності, зміцнення здоров'я матимуть місце лише тоді, коли підбір навчального матеріалу, вибір тренувальних снарядів, а також методика й організація навчально-тренувальних занять будуть завчасно продуманими та розпланованими [2, 44].

 Дії відповідно до об'єктивних законів природи, суспільства - основна складова, якій відповідає перспективне планування фізичної культури в цілому та спорту високих досягнень загалом.

Планування тренувань з пауерліфтінгу забезпечує здійснення на практиці об'єктивних закономірностей навчально-тренувального процесу студентів. Необхідною його умовою є знання про закономірності розвитку спортивного результату. Єдність планування та аналізу тренувань, на основі письмових планів, сприяють постійному удосконаленню таких знань студентів, оскільки тренування без письмових планів стає безсистемним і призводить до невідповідності навчально-тренувального процесу, не забезпечуючи оптимального розвитку працездатності студентської молоді.

При складанні плану тренування слід враховувати найближчі та віддалені перспективи студентів у галузі спортивного результату. Для цього необхідно правильно оцінити їх потенційні можливості. Вони обумовлені перш за все віком, станом здоров'я, тренованістю, моральними та психічними якостями, що визначають їхню поведінку на змаганнях.

Для планування потрібно визначити цілі, завдання, які повинні відповідати індивідуальним особливостям студентів. Завдання навчання та виховання необхідно враховувати в первинному варіанті плану як єдине ціле. Подальша робота полягає в тому, щоб визначити, в якій послідовності, якими засобами та методами потрібно вирішувати основні завдання та як повинне змінюватися навантаження.

Плани тренування у пауерліфтингу можуть охоплювати різні періоди часу. Робочою основою для організації навчально-тренувального процесу студентської молоді є річні тренувальні та оперативні плани [1, 180].

Для кожного окремого року, основні завдання якого відображені в перспективному плані, складається річний план тренування; складанню такого плану повинен передувати ретельний аналіз потенційних можливостей студентів (готовність до спортивного результату, працездатність). Головні завдання тут розподіляються по періодах і етапах тренування. При цьому необхідно уважно стежити за їх правильною послідовністю. Тривалість і датування тренувальних періодів і етапів повинні встановлюватися залежно від термінів проведення важливих змагань.

Основою річного плану тренування є таблиці та графіки, які наочно представляють показники об'єму та інтенсивності тренувального навантаження. Їх слід доповнювати методичними вказівками, календарем контролю результатів, тестів, спортивно-медичних обстежень і змагань.

Оперативні плани є похідними від річних. Їх основу складають декілька варіантів тренувальних занять (від 4 до 6), які передбачають точні дані про тренувальну програму. Для планування тижневого тренування, яке також є необхідним, потрібно визначити, з яких варіантів складатиметься тижневий цикл, яка послідовність використання різних тренувальних програм. Така стандартизація полегшує планування, забезпечує можливість системної організації тренувальних етапів. Після закінчення тренувального етапу необхідно визначити варіанти тренування, мету та завдання наступного циклу.

При планомірному тренуванні мета повинна бути досягнута до певного терміну. Проте інколи виникає необхідність змінити план тренування. Якщо фізичний розвиток студентів відбувається не так, як передбачалося, або якщо виникли непередбачувані обставини, то відповідно тренер повинен відреагувати. Це стосується виконання плану, яким визначається тренування та бажаний спортивний результат. Стан здоров'я, кліматичні умови можуть слугувати причиною до того, щоб підвищити або понизити вимоги, які висуваються до студентів щодо тренувань.

Плани розвитку спортивного результату та плани тренувань з пауерліфтингу є дієвим засобом у системі фізичного виховання студентської молоді; з їх допомогою у студентів виробляються такі риси характеру як цілеспрямованість і завзятість. Якщо тренер зацікавлює студентів поставленими перед ними завданнями та цілями, то вимоги, що висуватимуться, сприйматимуться як внутрішня спонука до дії. Усвідомлена необхідність вимог, що висуваються, повинна пробуджувати, укріплювати волю до послідовного виконання цих вимог. При цьому потрібно, щоб студенти знаходили радість у спортивній діяльності. Тренеру важливо піклуватися про те, щоб вони не лише розумом, але і почуттями позитивно реагували на цілі та завдання тренування; у своїй роботі він повинен послуговуватися принципом великого педагога А.С. Макаренка: „Якомога більше вимогливості до людини та якомога більше поваги до неї, тому що виховання без вимогливості неможливе" [3, 214]. Тоді зміст навчальних занять з пауерліфтингу для студентів буде цікавим, природовідповідним, наповненим особистісним сенсом.

Література:

•1. Гузеев, П. Пауэрлифтинг : Методическое пособие / П. Гузеев, Ю. Пименов. - М. : Терра-Спорт, 2003. - 225 с.

•2. Евсеев, Ю. И. Физическое воспитание : учебное пособие для студентов вузов / Ю. И. Евсеев. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. - 382 с.

•3. Макаренко, А. С. Педагогические сочинения : в 8 т. : Т. 1 / А. С. Макаренко. - М. : Педагогика, 1983. - 366 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>