XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Жарікова Л.О. ПОЧАТКОВИЙ ЕТАП ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК СЦЕНІЧНОГО ЗВУЧАННЯ

Жарікова Людмила Олександрівна, старший викладач

Миколаївський Коледж Культури та мистецтв

ПОЧАТКОВИЙ ЕТАП ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК СЦЕНІЧНОГО ЗВУЧАННЯ

Початковий етап формування навичок сценічного звучання•1.     Історія теорії голосоутворення. Перші спроби пояснити таємницю народження голосу відносяться до часів Арістотеля і Галена. Важливим етапом в розвитку теорії голосоутворення стала середина ХІХ століття. У 1847 році професор співу паризької консерваторії Мануель Гарсия видав "Повний трактат про мистецтво співу", який по суті став першою стрункою і науково обгрунтованою теорією голосоутворення. Утворення голосу є результатом коливань голосових зв'язок під дією повітряного потоку. Оскільки тиск в підзв'язковому просторі падає, зв'язки під дією еластичних сил стулюються. Звідси теорія дістала назву миоэластической : мио - м'яз, еластичний - пружний. На початку ХХ століття з'явилося велика кількість досліджень, що показали, що процес голосоутворення набагато складніше того механічного принципу. У 1935 році професор московської консерваторії Е.А. Малютин дійшов висновку, що коливання зв'язок можливі без участі механічних сил, що їх збудження відбуваються в центральній нервовій системі. Згодом дослідження французького фізіолога Р. Юссона (1950-1957 рр.) підтвердили гіпотезу Малютина.

•2.     Дві теорії: миоэластическая і нейромоторна. Це дозволило висунути нову теорію голосоутворення, названу нейромоторною. Таким чином, по старій теорії, повітря коливає голосові зв'язки, а по новій - голосові зв'язки самі коливають повітря, оскільки, скорочувавшись, вони переривають повітряний потік, що проходить через них, і тим самим утворюють звукові коливання. Теорії єдині в наступному: голос народжується в результаті взаємодії голосових зв'язок, що коливаються з повітряним струменем. Голос не утворюється, якщо немає повітряного потоку, тому дихальний апарат є як би енергетичною системою голосоутворення.

•3.     Резонатори. Диференціація звуків і остаточне оформлення тембру відбувається в системі резонаторів. До найважливіших резонаторів мовного апарату відносяться глотка і ротова порожнина. Під час мови ці резонатори міняють об'єм і форму, в слідстві чого, акустичне налаштування їх міняється і вони утворюють різні голосні і приголосні звуки. До резонаторів відноситься і носова порожнина, яка сильно впливає на тембр голосу. Істотну роль  в утворенні голосу грає грудний резонатор. Резонатори - це воздухоносные порожнини, підсилювачі звуку, розташовані вище або нижче за зв'язки.

•4.     Координація дихання і голосу - "опора" звуку. Сцена  вимагає особливої організації дихального процесу. Від цього багато в чому залежить досконалість і витривалість голосу. З роботою дихального апарату пов'язаний секрет так званої "опори", що надає голосу найважливіші професійні якості, : яскраве, тембральне забарвлення,  силу, польотність і витривалість. "Опора" можлива при вірній координації в роботи дихального апарату і гортані, що знімає із зв'язок значну частину навантаження і дозволяє зв'язкам коливатися вільно і невимушено. При цьому забезпечується найкраще резонування звуку, підвищується акустична потужність голосового апарату. Ефект "опори" досягається сукупністю фізіологічних і акустичних явищ.

•5.     Початкове положення фізичного апарату читця на початку роботи над диханням і голосом. Видих характеризується плавністю і рівномірністю спаду грудної і черевної стінок. Рекомендується наступна послідовність дихальних рухів : 1) скорочення діафрагми; 2) розширення грудної клітки в нижній і середній частині; 3) підтягування нижньої стінки живота. Вдих за змішано-діафрагмальним типом. Підтягування нижніх стінок живота, здійснюване м'язами черевного пресу, має пряме відношення до організації видиху. На початкових етапах роботи над голосом і диханням необхідно використовувати тренінги. У тренуванні дихання широке застосування знайшла, наприклад, система, заснована на здатності людини довільно впливати на глибину дихання, тривалість вдиху і видиху, а також виробляти різну за часом затримку дихання. У цих вправах елементи вдиху, затримай дихання і видиху укладені в певні відрізки часу, які поступово подовжуються. Виконання цих вправ сприяє зміцненню дихальної мускулатури. Спочатку вправи виконання при рахунку "про себе" з видихом на "С", "Ш", "Х" при витраті однакової кількості повітря на кожну з приголосних. У наступні періоди використовується рахунок вголос, різні поєднання гласних і приголосних звуків. В результаті вправи зв'язуються з реальними умовами мови, тобто з яким-небудь текстом, при читанні якого встановлюється різна тривалість видиху і ритмічність вдиху.

Першим ступенем в роботі над голосом являється знаходження основного положення голосового апарату, яке повинне допомогти знайти правильний контакт з диханням і забезпечити звуку вільне, природне, проходження з гортані до резонаторів: 1) рот добре розкрито у вертикальному напрямі, губи набули форми, що дещо наближається до форми букви "О"; 2) мова лежить плоско, кінчиком торкаючись нижніх передніх зубів, при опущеному корені (як би на позіху); 3) піднебінна завіска, або маленький язичок, злегка підведена; 4) ковтки злегка розширена (як при початку позіху); 5) гортань опущена; 6) грудна клітка злегка розширена і наповнена деяким запасом повітря (проте, легені не мають бути переповнені повітрям). Вправи повинні привчити учнів точно доносити звук до резонаторів, звучати вільно без зайвої напруги.

•6.     Послідовність вправ. Для цієї мети рекомендується використовувати сонорні приголосні ("М", "Н", "Л"), які вимовляються на висоті звуку, найбільш зручній для учня. Закріпивши найбільш вільне звучання "М", слід переходжувати до вироблення звучання голосних, сполучаючи їх з сонорними приголосними. Наприклад: ммэмм-ммамм-ммомм-ммумм-ммимм-ммымм і так далі спочатку ця таблиця вимовляється співучо, на якій-небудь ноті певної висоти, а потім  мовним способом. Добившись стійкого звучання на одній ноті, можна переходити до розвитку верхніх і нижніх нот, уважно стежачи за моментами переходу з середнього регістра. Звучання має бути м'яким і неголосним. До вправи на розвиток сили звуку слід приступати тільки після засвоєння основних навичок вільного звуковедения і звучання в різних регістрах. Поступово вправи ускладнюються. Відбувається перехід від поєднань сонорних звуків з голосними до вимовлення окремих цифр, слів, фраз, прислів'їв, четверостиший. Існує інший шлях виховання дихальних навичок - активна і різноманітна перебудова дихальних рухів під час виконання фізичних вправ.  У рухових вправах навантаження на дихальні м'язи може бути значне і безболісно збільшена в порівнянні з вправами, що довільно поглиблюють дихання.

•7.     Приклади вправ на поєднання рухів і голосу.  1) "СЭРСО" - імітація накидання кілець на стержень. Можливе використання звукосполучень сэ - са - со- су - сы - сі або мэ-ма-мо-му-мы-ми; 2) Легкі удари в уявним тенісним м'ячем об підлогу із звукосполученнями пэ-па-по-пу-пы-пи; бэ-ба-бо-бу-бы-би; 3) Парна "гра пінг-понг" з будь-якими з перерахованих звукосполучень; 4) "Скакалка" - рахунок, або ритмічно співпадаючі з режимом стрибків віршовані тексти вимовляються у поєднанні із стрибками через скакалку, це активізує дихання і створює умови для його ритмічної організації.

Може виникнути деяка надмірність дихання, але уміння організувати мовний видих при різних режимах дихання, долаючи утруднення, що виникають в результаті підвищення фізичного навантаження, виникають і в сценічних умовах. Увага студента концентрується на виконанні руху, при цьому може зникнути легкість і свобода мови. У таких випадках необхідно добитися повної автоматизації руху або замінити його іншим.

9. Творчі завдання в роботі над диханням і голосом в русі. Тренування дихання і голосу на вправах, позбавлених творчих компонентів, може привести до вироблення навичок, непридатних для сценічної практики актора. Акторське мистецтво як мистецтво сценічної дії нерозривно зв'язує психічні і фізичні процеси. Принцип використання рухів в тренуванні дихання і голосу не повинен полягати в механічному поєднанні рухових і звукоречевых елементів. Він є процесом психофізичним. Основна риса дії - його цілеспрямованість, яка може змінюватися залежно від зміни обставин. Один і той же руховий малюнок здатний служити засобом досягнення нескінченної кількості цілей. Але створення дієвих ситуацій у вправах не повинне відволікати увагу конкретних технічних завдань, що вчаться від виконання, заради досягнення яких і робиться вправа. Творчі завдання не мають бути складними, інакше вправа переростає в етюд. Початковий етап формування навичок сценічного звучання завжди пов'язаний з активною перебудовою, а іноді і руйнуванням, колишніх навичок дихання і звучання, що склалися.

Тривалість цього етапу обумовлюється дуже тривалим і напруженим процесом утворення нових навичок, які повинні лягти в основу сценічного дихання і голосу.

Література:

1.Антоненко-Давидович Б.Д. Як ми говоримо. -К1994

2.Виразне читання. Посібник для студентів педагогічних інститутів та вчителів.-М.,       

 «Просвещение», 1984

3. Катишева Д.І. Літературний монтаж.-М., 1973

4.Перова А.Н. Сценічна мова.-М., «Искусство» 1981

5.Світ українського слова. О.Олійник. Інститут Українознавства Київського Університету   

 ім..Т.Шевченка.-К., «Хрнщатик», 1994


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>