XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Жарун О.В. АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Жарун О.В., аспірант
Уманський державний аграрний університет

АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Питання сучасного економічного розвитку регіонів нерозривно пов'язане із підвищенням їхньої інвестиційної привабливості, як для залучення іноземних інвестицій, так і для міжрегіонального перерозподілу інвестиційних ресурсів. У період становлення ринкової економічної системи, дослідження інвестиційної привабливості регіонів та відповідне їх ранжування стали надзвичайно поширеними як у науковій літературі, так і у практиці регіонального управління [3].
Академік АЕН України, В.І. Благодатний [1, c.18] вказує, що інвестиційна привабливість –це інтегрована характеристика окремих регіонів країни з позицій інвестиційного клімату, рівня розвитку продуктивних сил, інвестиційної інфраструктури, можливостей залучення інвестиційних ресурсів та інших факторів, які суттєво впливають на формування доходності інвестицій та зменшення інвестиційних ризиків.
Формування інвестиційної привабливості кожного напряму використання капіталу має на меті, перш за все, сприяння максимізації фінансового результату через мінімізацію ризику та орієнтоване на забезпечення конкурентоспроможності при задоволенні відповідних існуючих потреб. Саме виявлення та задоволення існуючих потреб і буде основою для отримання фінансового результату, а відтак сприятиме задоволенню економічного інтересу суб’єкту господарювання шляхом забезпечення економічної ефективності інвестицій.
Отже, з метою виявлення перспектив доступності фінансових ресурсів для досягнення інвестиційних цілей, здійснюється визначення інвестиційної привабливості аграрного сектора економіки, що враховує комплекс чинників, які формують зовнішні умови для реалізації інвестиційного проекту.
Доктор економічних наук В. Гончаров виділяє такі основні фактори інвестиційної привабливості – рентабельність, фактор ризику, рівень економічного росту галузі та розміри ринку, які виступають основними критеріями оптимальності вкладень для інвестора, а також загальним індексом показника економічної розвиненості тієї чи іншої галузі [2, с. 39].
Хоча сільське господарство в останній час є низькоприбутковим, але ця галузь економіки повинна розвиватись, навіть в тих негативних умовах в яких вона існує, адже агропромисловий комплекс завжди був і нині залишається однією із основних ланок господарського розвитку країни. Від рівня розвитку АПК залежить функціонування продовольчого ринку, забезпечення населення споживчими товарами, зайнятість сільських мешканців, соціальне відродження села, екологічна ситуація.
Розвиток АПК задекларовано, як пріоритетний напрямок розвитку економіки України, одна із необхідних умов її національної безпеки. Нажаль, сільське господарство відстає у своєму розвитку, що призводить до втрати ним інвестиційної привабливості, тому агропромисловий комплекс перетворюється у незручний додаток економіки, від чого остання зазнає втрат в цілому.
За інвестиційною привабливістю сільського господарства у рейтингу регіонів перші п’ять місць належать Дніпропетровській, Київській, Донецькій, Харківській та Миколаївській областям, що вирізняються не тільки порівняно високим рівнем ефективності капіталу, а й більш високою концентрацією інвестицій на одиницю площі та рівнем забезпеченості об’єктами інфраструктури ( табл.1).
Рівень інвестиційної активності в Черкаській області за 2003-2007рр. досить високий і тому регіон посідає 4 місце серед регіонів України, поступившись лише трьом областям: Київській, яка зайняла 1 місце, Миколаївській – 2 місце та Дніпропетровській – 3 місце.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>