XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Жигало І.І. СУТНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ

Жигало І.І.

Національний університет «Львівська політехніка»,

кафедра  менеджменту і міжнародного підприємництва

         СУТНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ

В сучасних кризових умовах ведення бізнесу підприємства змушені вести активні пошуки для підвищення своєї конкурентоспроможності. Одним із шляхів є впровадження систем автоматизації бізнес-процесів.

Системи автоматизації бізнес-процесів дозволяють вирішити наступні завдання:

- організувати ефективне планування всієї фінансової та господарської діяльності;

- підвищити довіру інвесторів шляхом формування максимальної прозорості бізнесу;

- знизити ризики і збільшити прибуток за рахунок оперативного прийняття рішень і їхньої точності, інтуїтивності системи, розмежування доступу до інформації у відповідності з посадами працівників, і реалізації функцій її безпеки;

- зменшити кількість втраченого робочого часу за рахунок виключення можливості дублювання функцій різними службами та організації безперешкодного обміну даними між відділами компанії. [1]

Відповідно джерела ефективності необхідно шукати безпосередньо в бізнес-процесах, що проходять на підприємстві.

Зазвичай системи автоматизації бізнес-процесів включають в себе такі підсистеми як:

            - управління збутом, яке дозволяє скоротити втрати часу через некоректне оформлення супровідної документації, пошук необхідної номенклатури товарів,  наявність товару на складі тощо, що сприяє підвищенню лояльності клієнтів;

- управління фінансами забезпечують зменшення трудовитрат на підготовку фінансової звітності. За рахунок такої оперативності збільшуються показними фінансової стійкості підприємства;

- управління виробництвом, яке дозволяє вести постійний моніторинг логістики виробництва, що, як наслідок, дає можливість покращити кількісні та якісні показники при одночасному зниженні собівартості на одиницю продукції;

- управління матеріально-технічним постачанням сприяє зменшенню рівня страхових запасів, підвищення оборотності капіталу тощо;

- управління персоналом включає аналіз раціональності використання робочого часу, спрощення процесу нарахування заробітної плати, зокрема мотивування надбавками та преміями [2].

Також важливим фактором, що напряму впливає на рівень ефективності автоматизації бізнес-процесів є наявність комплексної автоматизації виробничих та управлінських процесів. Наприклад на машинобудівному підприємстві це дозволяє покращити показники ритмічності виробництва. Ритмічність один з основних показників серійного виробництва. Абсолютно ритмічне виробництво працює без запасів чи черг на обслуговування. Ціна аритмії - рівень запасів.

Оцінка економічної ефективності - необхідний етап впровадження систем автоматизації бізнес-процесів, адже ціна помилки є значною. Економічну ефективність слід розраховувати на етапі проектування системи та вибору пріоритетних для реінжинірингу бізнес-процесів, що дозволить більш раціонально розподілити кошти, які інвестуються в інформаційні технології та виявити оптимальний рівень затрат.

Література:

1. Александра Гнату. «ERP-системы: "за", "против" или воздержаться» "IT Manager", #02/2005.

2. Гюли Мухтарова. "Эффективность ERP-систем". http://www.norbit.ru/press/erp-effect.php

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>