XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Жовнірук Т.М. АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ УРОКІВ-БЕСІД І УРОКІВ-РОЗПОВІДЕЙ НА ЗАНЯТТЯХ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В ШКОЛІ

викладач образотворчого мистецтва з методикою викладання

Луцького педагогічного коледжу

Жовнірук Тетяна Маріанівна

АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ УРОКІВ-БЕСІД І УРОКІВ-РОЗПОВІДЕЙ НА ЗАНЯТТЯХ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В ШКОЛІ

Кожна людина - це цілий світ, і для кожного цей світ індивідуальний та неповторний. Неповторність цього світу ускладнює процес його пізнання. Основна складність полягає в тому, що між рівнем розвитку окремих елементів духовного світу даної особистості та активністю, прогресивністю його функціонування в суспільстві не завжди виявляється прямий зв'язок. Разом з цим, всі зв'язки між різними компонентами духовного світу опосередковані та об'єктивовані соціальними зв'язками, характером суспільних відносин, історичними обставинами. Тому саме в наш час дуже важливим є дослідження специфічних рис естетичної свідомості і використання їх у виховному процесі. І не тільки тому, що в індивідуальному плані естетична свідомість особливо впливає на емоційну сферу духовного світу кожної людини, зокрема дитини, але й тому, що естетична форма суспільної свідомості, в решті-решт, має своїм предметом внутрішній світ людини.

На сучасному етапі розвитку нашої держави, освіти особливу роль відіграє формування особистості нового типу, і велике навантаження у досягненні цієї мети лягає на плечі вчителя, зокрема, вчителя початкової школи. Тому потрібно по - новому розглядати і вирішувати проблеми художньої практики, творчості, розвитку в дітей естетичних смаків і переживань, формування духовного світу дитини. Сучасне життя вимагає більш глибоких знань в різних галузях людської діяльності, більш широкого кругозору, швидкого реагування на ті події, що відбуваються навколо нас. Саме тому навчання і розвиток дитини повинен відповідати вимогам багатогранного життя і змінам, що дуже швидко відбуваються в суспільстві. В зв'язку з цим сучасна шкільна програма образотворчого мистецтва більше годин приділяє ознайомленню дітей з творчістю видатних митців попередніх епох і нашої сучасності. Великої ваги у формуванні духовного світу дитини, розвитку її естетичних смаків, високих емоційних переживань, розширення кругозору набувають уроки-розповіді та уроки-бесіди на яких школярі знайомляться з найкращими здобутками людської цивілізації в сфері мистецтва і культури.

Актуальним є питання про застосування на уроках образотворчого мистецтва технічних засобів навчання. Практика роботи шкіл свідчить, що застосування всіх видів апаратури, якщо воно добре продумане, повністю себе виправдовує. Особливу роль в сучасній школі при проведенні уроків-розповідей та уроків-бесід з образотворчого мистецтва повинні відігравати мультимедійні комп'ютерні технології, які мають практично необмежені можливості для загального розвитку дитини і її виховання. В зв'язку із застосуванням комп'ютера на уроках образотворчого мистецтва виникає новий тип уроку з новою методикою. Всесвітня мережа «Інтернет» дозволяє краще і швидше знайомитись з творчістю сучасних митців практично всіх країн світу і, зокрема, видатних людей України, рідного міста і регіону. За допомогою комп'ютера можна знайти інформацію про творчість відомих волинських художників, викликати інтерес до вивчення біографії і робіт наших сучасників і співвітчизників, спонукати дітей до поглибленого дослідження творчих доробків митців і, можливо, особисте знайомство з цікавими і відомими людьми рідного краю.

Велику роль у вихованні і розвитку дітей шкільного віку відіграє ознайомлення з творчістю митців рідного краю, міста. Школярі знайомляться з різними напрямками в сучасному мистецтві, новими техніками і матеріалами, жанрами мистецтва. Вивчення творчості українських митців поглиблює знання дітей про культуру і мистецтво рідної держави, викликає почуття гордості за свій народ, Батьківщину, підносить їх самих на більш високий рівень, спонукає до подальшого вивчення історії мистецтва, культури свого народу, власної творчості і усвідомлення й утвердження себе в світі, сучасному суспільстві.

Бесіди про мистецтво розвивають в дітей не тільки художнє бачення, естетичний смак, але й допомагають в розвитку процесу мислення. Діти вчаться правильно сприймати твір мистецтва не тільки емоційно, але й свідомо аналізувати і оцінювати його. Навчаються мислити, формувати і висловлювати свою думку, вербально оформляти свої відчуття та емоційне сприйняття твору. Все це допомагає дитині швидше адаптуватись в суспільстві, мобільно змінюватись разом із оточенням, знаходити контакти з людьми різного віку.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>