XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Жученко А.М. МЕТОДИ ОЦІНКИ ФІЗИЧНИХ ЗМІН В ЕКОЛОГІЇ

Жученко Андрій Михайлович

МЕТОДИ ОЦІНКИ ФІЗИЧНИХ ЗМІН В ЕКОЛОГІЇ

До методів оцінки фізичних змін в екології належать: 1)Оцінка запобігання екологічному збитку [1, с. 34]: оцінка матеріального збитку; оцінка збитку здоров'ю і життю населення; оцінка збитку природно-ресурсним та екологічним системам. 2) Оцінка виграшу за рахунок комплексного (безвідходного) використання первинної природної сировини.

Друга група методів оцінки ефективності екологічних інвестицій базується на грошовій оцінці фізичних змін у навколишньому природному середовищі. При цьому або оцінюється недопущений збиток внаслідок здійснення екологічних інвестицій, або оцінюються завдані екологічні збитки внаслідок здійснення інших інвестиційних проектів.

Матеріальний збиток завдається промислово-виробничому капіталу і домашнім господарствам внаслідок екологічних порушень, який вимагає додаткових витрат з ліквідації та попередження його наслідків, у тому числі: шкоди матеріальним об'єктам у виробничому секторі, шкоди матеріальним об'єктам у споживчому секторі.

Шкода здоров'ю і життю населення, що завдається внаслідок екологічних порушень, вимагає додаткових витрат в охорону здоров'я, витрат на оплату допомоги з тимчасової непрацездатності, витрат через недовироблення хворими чистої продукції, в тому числі це збиток від підвищеної захворюваності населення, збиток від втрати працездатності, збиток від підвищеної смертності населення.

Збиток природно-ресурсним і екологічним системам завдається галузям, які використовують природні ресурси в якості основних факторів виробництва, внаслідок екологічних порушень, в тому числі це збиток, що заподіюється земельним ресурсам і сільському господарству; збиток лісовим ресурсам і лісовому господарству; збиток, обумовлений забрудненням водоймищ; шкода рибним ресурсам і рибному господарству; збиток рекреаційним територіям .

Метод оцінки виграшу за рахунок комплексного (безвідходного) використання первинної природної сировини грунтується на ідеї скорочення завданої шкоди навколишньому природному середовищу [2]. В умовах величезної природоємності вітчизняної економіки, за наявності значних втрат різних видів ресурсів, сировини, продукції, найважливішим принципом інвестиційної політики має стати принцип «інвестування в максимальній близькості від стадії споживання природних ресурсів ». Витрати на початкових стадіях споживання природних ресурсів неминуче тягнуть за собою необхідність відповідних інвестицій на всіх наступних етапах природно-продуктивної вертикалі. Їх можна уникнути, оскільки вклади коштів на стадіях, близьких до споживання, фактично мінімізують витрати на початкових етапах. Необхідно намагатися отримати ефект на стадіях обробки, переробки природної речовини, його руху до споживача. Цього можна досягти за рахунок комплексного та ефективного використання первинної природної сировини. Тим самим досягається і мінімізація показника природоємності [3, с. 117] і нанесеної шкоди, коли на основі використання певної кількості природного ресурсу виходить максимум кінцевої продукції. Подібний комплексний інвестиційний підхід до економічного розвитку дозволяє набагато швидше і з значно меншими витратами збільшити споживання багатьох видів продукції.

Література:

•1.     Рюмина Е.В. Оценка экологического ущерба от экологических нарушений при разработке планов и программ. Проведение оценки воздействия на окружающую среду в государствах - учасниках СНД и странах Восточной Европы. - М.: Государственный центр экологических программ, 2004. - С. 33-40.

•2.     Хлобисто Є.В. Екологічна безпека трансформаційної економіки / НАН України; Рада по вивченню продуктивних сил України / Відп. ред. С.І. Дорогунцов. - К.: Агенство «Чорнобильінтерінформ», 2004. - 334с.

•3.     Запольський А. К., Салюк А. І. Основи екології: Підручник / За ред. К. М. Ситника. - К.: Вища шк., 2001. - 358 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>