XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Жуковський В.П. ЗАСТОСУВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ПІДХОДІВ ПІДПРИЄМСТВАМИ ПРИ ВИХОДІ НА ЗОВНІШНІЙ РИНОК

Магістр, Жуковський Вадим Павлович

Миколаївський державний аграрний університет

ЗАСТОСУВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ПІДХОДІВ ПІДПРИЄМСТВАМИ ПРИ ВИХОДІ НА ЗОВНІШНІЙ РИНОК

  Логістика це галузь бізнесу, функцією якої є забезпечення переміщення та зберігання продукції та сировини для забезпечення виробництва та продажу. В більш широкому сенсі логістикою називають будь-які процеси пов'язані з транспортуванням, зберіганням та обробкою будь-яких предметів.

Термін „логістика" вперше використали стародавні греки в значення „мислення і розрахунок, доцільність". Як науку про управління, переведення та постачання військ трактував логістику на початку ХІХ століття французький вчений А.Дьоміні.

Питанням дослідження логістичної системи приділяли увагу багато вчених: Т.В. Алесінська, І.А. Бланк, Л. Б. Міротін, О.А. Митько, С.М. Дімарчук, М.А. Окландер, Г.А. Семенов, М.Г. Гиря та інші. Аналіз літературних джерел, присвячених логістиці, дозволяє виявити широкий спектр проблем, що поки ще залишилися поза увагою вчених. До таких слід віднести розбіжності трактувань як самої логістики так і її складових.

У практиці деякі вчені термін „логістика" розглядають як сукупність технічних засобів управління в закупівельні, виробничій, розподільчій, інформаційній і транспортній сферах з метою забезпечення доставки вантажів до пункту призначення у визначений час в необхідній кількості і з мінімальними витратами.

Застосування логістики полегшує прийняття ефективних рішень на основі комплексного підходу до всіх ланок виробничо-транспортного процесу. Перш за все, це відноситься до перевезень і навантажуваль­но-розвантажувальних засобів; досягається більш досконале пристосування інформації до процесу управління і прийняття рішень; з'являється можливість комплексного програмування технологічних процесів у ви­робництві на транспорті.

З досвіду фірм, які використовують ідеї логістики, відомо, що витрати на маркетингову логістику значні і часом становлять 30-40 % від собівартості продукції. Але якщо логістику використовувати правильно, вона може бути потужним засобом конкурентного маркетингу. На основі пропонованого вищого рівня сервісу, прискореного циклу обігу або пониженої ціни компанії можуть залучити додаткових покупців.

У маркетинговій логістиці виокремлюють чотири основні види рішень: пов'язані з обробкою замовлень, складуванням, обсягом запасів і транспортуванням.

1. Стосовно обробки замовлень фірма вишукує шляхи максимального скорочення циклу „замовлення - оплата", тобто часу між отриманням замовлення, доставкою готової продукції і оплатою.

2. Компанія повинна вирішити, скільки складів їй потрібно. Якщо кількість складів збільшити, можна прискорити процес доставки товарів до покупців. Але при цьому збільшаться і витрати на утримування додаткових приміщень. Отже, кількість пунктів збереження повинна забезпечувати баланс між рівнем купівельного сервісу і витратами на розподіл.

3. Для прийняття рішення про обсяг запасів потрібно знати, коли і скільки товару потрібно замовляти (поповнення запасу). При цьому компанія повинна встановити баланс між ризиком відсутності товару на складі і підвищеними витратами від можливого затоварення.

4. При виборі способу транспортування товарів підприємство враховує такі фактори, як швидкість, частотність, надійність, пропускна здатність, доступність, ціна. Вибір виду транспорту впливає на ціни, своєчасність доставки і стан товару після прибуття в пункт призначення, а від цього залежить рівень обслуговування покупців. Тому потрібно шукати певний компроміс у прагненні задовольнити вимоги названих критеріїв.

На сьогодні пріоритетом у логістичних перевезеннях є умова „dilivery-in-time" - доставка не раніше і не пізніше, а в точно призначений час, причому мережу не цікавлять твої проблеми (дорожні пробки, поломка машини, дорожньо-транспортний випадок). На наш погляд це переносить відносини на більш високий рівень, що в свою чергу спонукає сторони до більшої відповідальності по відношенню до умов договору.

Логістика в Україні і в тому числі і Миколаївської області розвинена дуже слабо і потребує модернізації для підвищення конкурентноздатності економічного розвитку, а це:

•-         створення транспортної мережі , яка охоплює інфраструктуру міжнародних транспортних коридорів;

•-         модернізувати об'єкти транспортної інфраструктури;

•-         розробити методологічне й інформаційне забезпечення розвитку інтеграційних зв'язків;

•-         створення транспортних операторів;

•-         розвивати інформаційні технології транспортної логістики.

Таким чином, застосування логістичних підходів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності дає змогу прискорити обіг продукції, що забезпечує збільшення прибутку.

Література:

1. Захаров К. В. Логистика, эффективность и риски внешнеэкономических операций / К. В. Захаров - К.: ИНЭСК, 2001. - 237 с.

2. Кальченко А.Г. Логістика: підручник / А.Г. Кальченко - К.:КНЕУ, 2003.

 

E-mail: Vadim_07_87@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>