XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Жура Ю.В., Боровик П.М. ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРУВАННЯ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ

Жура Ю.В., студентка факультету економіки і підприємництва.

Науковий керівник: Боровик П.М.

Уманський державний аграрний університет

ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРУВАННЯ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ

Ефективне функціонування територіальних громад, здатних вирішувати проблеми розвитку місцевих територій неможливе без відповідного фінансового забезпечення бюджетів місцевого самоврядування. За рахунок бюджетів місцевих громад утримуються заклади освіти, охорони здоров'я, проводяться виплати з соціального захисту та соціального забезпечення сім'ям з дітьми, ветеранам війни та праці, іншим незахищеним верствам населення, утримуються будинки-інтернати, притулки, фінансуються молодіжні програми. Тому належне фінансове забезпечення бюджетів муніципалітетів є проблемою державної ваги. Крім того, зважаючи на фінансову кризу, яку нині переживає Україна, важливим завданням для науковців є формування надійних та достатніх власних джерел надходжень місцевих бюджетів.

Слід зазначити, що нині обсяг власних доходів місцевих бюджетів вкрай мізерний - менше 3 % від загальних надходжень зведеного бюджету України [1]. В той же час в більшості країн Євросоюзу цей показник є вищим за 20 %[2].

Крім того, органи місцевої влади не мають реальних важелів для контролю і частини власних доходів місцевих бюджетів. Найбільшу питому вагу у складі таких доходів становлять надходження плати за землю - більш як 60 відсотків. Проте розмір плати за землю може коригуватися місцевою владою лише у вузьких межах. У сфері місцевих податків і зборів ці повноваження полягають у можливості встановлювати ставку чи суму збору в межах максимуму, який не коригувався з 1993 року, та звільняти від деяких податків. Однак сьогодні суми надходжень від місцевих податків і зборів не можуть розглядатися як реальне джерело наповнення місцевих бюджетів. Їх частка у складі доходів загального фонду поступово зменшується (від 3,3 відсотка у 2001 році до 1,6 відсотка у 2008-му) [1].

Зважаючи на перелічені проблеми, формування доходної частини бюджетів місцевих громад потребує суттєвого вдосконалення. Зокрема, на наше переконання, необхідно якомога швидше прийняти проект Податкового кодексу України, яким передбачається внесення значної кількості поправок і нововведень до діючого законодавства в сфері оподаткування.

Зокрема, на наш погляд, прогресивним в проекті Податкового кодексу є:

1. Розширення бази оподаткування шляхом запровадження:

•Ø    туристичного збору, який, на відміну від курортного збору, справлятиметься на всій території України;

•Ø    збору за розміщення об'єктів грального бізнесу;

•Ø    будівельного збору на заміну діючої сьогодні плати на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів.

2. Спрощення адміністрування податків і зборів шляхом зміни підходів у оподаткуванні:

•Ø    на заміну ринкового збору запроваджується податок за торгові місця на ринку; платниками цього податку визначені особи, які є власниками або користувачами земельної ділянки, що відведена для ринку;

•Ø    на заміну збору за парковку автотранспорту запроваджується податок за спеціально відведені місця для паркування транспортних засобів, платниками якого мають стати особи, уповноважені органом місцевого самоврядування організовувати та здійснювати діяльність, пов'язану з парковою транспортних засобів;

•Ø    вдосконалено механізм справляння комунального податку, збору за використання місцевої символіки, рекламного збору (зокрема, чітко визначаються платники та податкові агенти збору, передбачено механізм його сплати до тих місцевих бюджетів, де розміщена реклама);

3. Скасування неефективних місцевих зборів (за участь у бігах на іподромі; за виграш на бігах на іподромі; з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі; за видачу ордера на квартиру; за право на проведення конкурсного розпродажу і лотерей) [3].

Прийняття відповідного розділу Податкового кодексу України дозволить законодавчо врегулювати справляння місцевих податків і зборів в Україні, оптимізувати перелік цих податків і зборів, розширити об'єкт і базу оподаткування, встановити справедливі ставки, що надасть можливість створити надійне джерело доходної частини місцевих бюджетів.

Нововведення Податкового кодексу стосовно місцевого оподаткування підвищать роль та значення місцевих податків у структурі зведеного бюджету. Тому, цілком виправданим, на нашу думку, буде також розширення  прав місцевого самоврядування щодо самостійного встановлення граничних розмірів податків і зборів, а також скасування тих місцевих платежів, доходи від яких не покривають навіть витрати на їх адміністрування.

Вищевказане дозволить при найменших затратах забезпечити максимальні надходження від місцевих податків, що повністю відповідає одному з одному з визначальних принципів побудови податкової системи за А. Смітом - принципу економії [4, с. 334].

Література:

•1.Бюджетний моніторинг за 2008 рік. [Електронний ресурс] - Режим доступу:- http://www.minfin.gov.ua/control/publish/article/main?art_id%20=85441%20&cat_%20id=71374 - 2009.

•2. Budgetsgebäude des Deutschlands. - [Електронний ресурс] - Режим доступу: - // http://www.bundesfinanzministerium. de/DE/BMF__ Startseite/node.html?__nnn=true. - 2009.

•3.Проект податкового кодексу України - [Електронний ресурс] - Режим доступу: - //http://www.minfin.gov.ua_tax_kodex_08&_11_08_08.html. - 2009.

•4. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / Адам Смит - Москва, Ленинград: Государственное социально-экономическое издательство, 1935. - т. 1. - 1935 - XX +371 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>