XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Жураківська С. П. ВНУТРІШНЬОПОПУЛЯЦІЙНА МІНЛИВІСТЬ BETONICA OFFICINALIS L. В БІОГЕОЦЕНОЗАХ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

Аспірантка

Жураківська Світлана Петрівна

Інститут природничих наук Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника

ВНУТРІШНЬОПОПУЛЯЦІЙНА МІНЛИВІСТЬ BETONICA OFFICINALIS  L. В БІОГЕОЦЕНОЗАХ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

Буквиця лікарська (B. officinalis) - трав'янистий багаторічник з коротким кореневищем, заввишки 80-100 см. Росте на узліссях, лісових галявинах по всій території України. Лікарська, декоративна рослина [3]. Актуальним аспектом останнім часом є вивчення та оцінка складу ценопопуляцій лікарських рослин. Вивчення морфологічної мінливості є важливим критерієм при дослідженні ценопопуляцій, оскільки являється критерієм життєвості на індивідуальному рівні.

Тому метою нашої роботи було вивчення внутрішньопопуляційної мінливості, оскільки раніше дане питання на території Карпат не вивчалось.

Дослідження проводились в період 2008-2012 р. р. в біогеоценозах Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської та Чернівецької областей. Внутрішньопопуляційна мінливість вивчалась шляхом морфометричних досліджень репрезентативної вибірки із 20 ценопопуляції (50 генеративних осіб) за такими ознаками:  (1) висота надземної частини (см.); (2) довжина підземної частини (см.); (3) кількість пагонів (шт.); (4) кількість листків на пагоні (шт.); (5) кількість квіток у суцвітті (шт.); (6) довжина листка (см.); (7) ширина листка (см.); (8) довжина суцвіття (см.); (9) довжина черешка (см.); (10) маса надземної частини (г.); (11) маса підземної частини (г.); (12) маса листків(г.); (13) маса суцвіття (г.).

Отримані значення обчислювали варіаційно-статистичними методами [1, 2]. Прийнято такі рівні варіювання ознак: V≤15%-низький, 16≤V≤25%-середній, V≥26%-високий. Всі значення подані у відсотках.

Для більшості ценопопуляцій характерне переважання ознак з високим рівнем варіації. У І ЦП ознаки з високим та середнім рівнем варіації є рівноважними. Такі ознаки, як 2, 3, 4, 9, 12, 13 є високоваріабельними (V = 29,60 %-35,29 %). Середньоваріабельні: 5, 6, 7, 8, 10, 11 (V = 19,46 %-25,68 %). Низький рівень варіації притаманний лише для першої ознаки (V = 11,98 %).

У ІІ ЦП, на відміну від І, переважають ознаки з високим рівнем варіації: 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (V = 28,65 %-35,16 %). Середньоваріабельні: 1 (V = 21,32 %), 6 (V = 24,42 %), 7 (V = 22,79 %). Ознаки з низьким рівнем варіації відсутні.

Як і у випадку перших двох ценопопуляцій, у ІІІ переважають високоваріабельні ознаки: 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 (V = 29,49 %-35,02 %). Ознаки під номером 2, 6, 11 представлені середнім рівнем мінливості (V = 22,14 %-25,70 %). Низьковаріабельною ознакою із значенням V = 12,26 %, як  і у І ЦП, є перша ознака.

Для ІV ЦП, як і для І та ІІІ, висота надземної частини є єдиною ознакою з низьким рівнем варіації (V = 14,51 %). Більшість ознак з високим рівнем варіації: 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13 (V = 26,30 %-34,99 %). Довжина листка (V = 22,72 %) і довжина суцвіття(V = 22,50 %) є середньомінливими ознаками. Для V ЦП характерним є переважанням ознак з високим рівнем мінливості: 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13 (V = 27,85 %-35,22 %). Ознаки 1, 2, 6, 10, 11 є середньоваріабельними (V = 17,84 %-24,61 %). Низьковаріабельні ознаки, як і у ІІ ЦП, відсутні.

Для ценопопуляцій, які зростають на території Львівської області, характерним є переважання ознак з високим рівнем мінливості. Згідно з прийнятими рівнями варіації у VІ ЦП високоваріабельними ознаками є: 2, 3, 4, 9, 10, 12, 13 (V = 27,10 %-34,70 %). Ознаки 4, 6, 7, 8, 11 є середньоваріабельними (V = 19,21 %-25,95 %). Низьковаріабельною ознакою перша ознака (V = 14,77 %).

У VІІ та VІІІ ЦП, як і в попередній, висота надземної частини є ознакою з низьким рівнем варіації(V = 13,55 %-12,99 %). Ознаки 10, 11 (V = 25,64 %; 17,12 %) у VІІ та 2, 4 (V = 25,21 %; 22,72 %) у VІІІ ЦП належать до ознак з середнім рівнем варіації. Всі інші ознаки є високомінливими: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 для VІІ ЦП (V = 26,58 %-35,23 %); 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 для VІІІ ЦП (V = 26,02 %-35,14 %).

У ІХ та Х ЦП відсутні ознаки з низьким рівнем мінливості. Висота надземної частини (для ІХ і Х ЦП; V = 17,34 %; 20,29 %) та маса надземної частини (для Х ЦП; V = 22,71 %) є середньваріабельними. Ознаки під номером 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 у обох ценопопуляціях є високоваріабельними (V = 28,15 %-34,99 %; V = 26,24 %-33,81 %).

Для ценопопуляцій Тернопільської області, як і в попередніх випадках, притаманне переважання ознак з високою мінливістю. У ХІ, ХІІ та ХІІІ ЦП низьковаріабельною є висота надземної частини (V = 11,86 %; 11,87 %; 13,20 %). У ХІ ЦП є дві ознаки з середнім рівнем мінливості: 6 (V = 20,32 %), 4 (V = 25,46 %). Всі інші ознаки представлені високим рівнем мінливості (V = 28,03 %-34,88 %). У ХІІ ЦП довжина листка є середньоваріабельною (V = 22,47 %), тоді як 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 є високоваріабельними (V = 26,99 %-34,79 %).

У ЦП ХІІІ середньоваріабельними є 2, 4, 5, 7 ознаки (V = 19,09 %-25,44 %). Такі ознаки, як 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 характеризуються високим рівнем мінливості (V = 26,37 %-34,93 %).

У ЦП ХІV, на відміну від трьох попередніх ценопопуляцій, переважають ознаки з середнім рівнем мінливості: 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11 (V = 16,55 %-25,75 %;). Ознаки 3, 5, 8 .9, 12, 13 є високоваріабельними (V = 28,35 %-35,17 %).

У ХV ЦП низькомінливою ознакою є довжина суцвіття (V = 14,92 %). Середньоваріабельними є: 1 (V = 18,06 %), 6 (V = 19,54 %) 7 (V = 24,82 %). Всі інші ознаки є високоваріабельними (V = 27,12 %-34,17 %).

Для ХVІ ЦП, яка зростає на території Чернівецької області, спільною ознакою з більшістю ценопопуляцій є наявність однієї ознаки з низьким рівнем варіації - висота надземної частини (V = 14,65 %). Ознака 2 (V = 17,82 %), 7 (V = 22,38 %), 11 (V = 22,26 %) є середньоваріабельними. Ознаки 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13 характеризуються високим рівнем мінливості (V = 28,48 %-34,65 %).

У ХVІІ та ХVІІІ ЦП ознака 1 є низьковаріабельною (V = 13,16 %; 13,36 %). Середньоваріабельними у ХVІІ ценопопуляції є: 4, 6, 7, 12 (V = 16,78 %-23,69 %). Ознаки 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 13 характеризуються високим рівнем мінливості (V = 28,75 %-33,88 %). У ХVІІІ ЦП довжина листка має середнє значення коефіцієнта варіації (V = 25,42 %). Ознаки 2-5 та 7-13 характеризуються високим рівнем мінливості (V = 28,20 %-34,71 %).

У ХІХ ЦП відсутні ознаки з низьким рівнем варіації. Ознаки 1, 3, 6, 8 представлені середнім рівнем мінливості, тоді як 2, 3, 4 , 7, 9, 10, 11, 12, 13 характеризуються високим рівнем мінливості (V = 27,96 %-35,17 %). У ХХ ЦП низьковаріабельною ознакою є 6 (V = 14,12 %), середньоваріабельною -1 (V = 18,90 %). Ознаки 2-5 та 7-13 характеризуються високим рівнем мінливості (V = 26,46 %-34,22 %).

В загальному, для B.officinalis характерна значна мінливість, діапазон якої коливається залежно від умов зростання. Так, ЦП І, ІІ, V, VІІІ, ІХІ зростають на відстані 2-3 м від деревостану в складі лучного фітоценозу, ЦП VІІ, ІХ, ХVІІ, ХХ на відстані 5-8 м від лісу. ЦП ІІІ, Х, ХІ, ХV, ХVІ зростають на лісовій прогалині, а VІ, VІ, ХІІ, ХІІІ, ХІV,ХVІІІ - на відкритій добре освітлюваній території.

Найбільш мінливими ознаками є кількість пагонів, довжина черешка, маса листків, маса суцвіття. Поміж всіх ценопопуляцій найбільш мінливими є VІІІ та ІХ ценопопуляції. Низьковаріабельні ознаки характерні для більшості ценопопуляцій.

Література:

1. Злобин Ю.А. Ценопопуляционный анализ в фитоценологии. / Ю. А. Злобин. - Владивосток, 1984. - 140 с.

2. Зайцев Г.Н. Методика биометрических расчетов. Математическая статистика в экспериментальной ботанике / Г. Н. Зайцев. - М., 1973. - 60 с.

3. Марченко М. С.. Лікарські рослини та їх застосування. / М. С. Марченко, Карамишев А. М., Сила В. І. - Київ: „Здоров'я", 1982. - 147 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>