XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНЕ СТАЖУВАННЯ НА ТЕМУ:

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ
17-20 жовтня 2017 року

 Організатори проведення науково-педагогічного стажування:

- Варшавський гуманітарний університет ім. Б. Пруса (Польща),

- Центр міжнародного наукового співробітництва «ТК Меганом» (Україна)

Програма стажування проводиться без відриву від виробництва.

Програма включає:
- ознайомлення з тематичним лекційним курсом;
- підготовку науково-методичного доповіді за профілем дослідної теми стажера;
- підготовку тез науково-методичного доповіді для друку у збірнику за підсумками стажування.

Навчальне навантаження становить 3 кредити (90 годин) і розподіляється таким чином:
- вивчення лекційних матеріалів - 40 годин;
- ознайомлення з рекомендованою літературою по курсу - 15 годин;
- підготовка науково-методичної доповіді - 25 годин;
- підготовка тез до друку - 10 годин.

Сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування у Варшавському гуманітарному університеті ім. Б. Пруса підтверджує міжнародний досвід стажера, а також враховується при ліцензуванні та акредитації в сфері освіти.

Умови участі

У науково-педагогічному стажуванні можуть брати участь науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів, співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі всіх наукових спеціальностей.

Заявки на проходження стажування приймаються до 16 жовтня 2017 року.

На e-mail: intkonf@gmail.com необхідно надіслати:
1) Заявку
Після розгляду заявки оргкомітет надсилає реквізити для сплати організаційного внеску. Після оплати необхідно надіслати:
2) Копію квитанції про оплату.
3) до 19 жовтня необхідно надіслати тези науково-методичного доповіді.
Мови тез доповіді: англійська, польська, російська, українська.

 

Вимоги до оформлення тез


- Обсяг тез 4-7 сторінок тексту, формат сторінки А4, орієнтація - книжкова;
- Поля: 20 мм з усіх боків;
- Шрифт Times New Roman, розмір шрифту - 14, міжрядковий інтервал - 1,5;
- Перший рядок - назва тез (шрифт напівжирний, усі великі, положення по центру);
- Другий рядок - вчене звання або науковий ступінь (при наявності), прізвище та ініціали автора (шрифт напівжирний, всі прописні, вирівняні по лівому краю);
- Третій рядок - навчальний заклад або місце роботи (всі прописні, вирівняні по лівому краю)
- Текст тез, вирівняний по ширині, сторінки не нумеруються;
- Література оформлюється під заголовком «Література:», в тексті посилання позначаються квадратними дужками із зазначенням порядкового номера джерела за списком та через кому подається номер сторінки, наприклад [5, с. 37-41]

Зразок оформлення тез

 

НАЗВА ТЕЗ

вчене звання або науковий ступінь, прізвище та ініціали автора
навчальний заклад або місце роботи
Текст тез ...

Література:
1.
2.
3.

Зразок оформлення заявки

 

                                                                                      Українською мовою    English
ПІБ стажера
Місце роботи
Науковий ступінь, вчене звання
Спеціальність проходження стажування
Тема тез науково-методичного доповіді
Контактний телефон (з міжнародним кодом)
E-mail
Поштова адреса для відправки матеріалів і сертифіката

 Організаційний внесок

1. Організаційний внесок учасника науково-педагогічної стажування становить 260 євро. При оплаті до 5 жовтня 230 євро
2. Гроші необхідно перерахувати після відправки заявки і отримання відповіді від оргкомітету з реквізитами для оплати.
3. Збірник тез науково-методичних доповідей і сертифікат будуть надіслані учасникам на поштову адресу, вказану у заявці, до 30 жовтня 2017 року.

Контакти оргкомітету:

Warsaw University of Humanities

ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warsaw

Центр міжнародного наукового співробітництва «ТК Меганом»

вул. Юності, б. 9, оф. 144, м. Київ, 02192

e-mail: intkonf@gmail.com

тел. в Україні +38 050-022-45-95  

тел./факс +38 0445256299