XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Золотарьова І.Ф. Розвиток навичок читання нот з листа

Золотарьова  Ірина Федорівна, старший викладач

Луганський державний інститут культури і мистецтв

Розвиток навичок читання нот з листа

Виховання навичок читання з листа - невід'ємна складова навчання учня.

 На перших етапах читання нот з листа корисним буде читання однорядкових мелодій. Учню потрібно порадити обвести зором нотний рисунок, виділити його ритм, тобто прочитати зором усю мелодичну лінію, проаналізувати її. Він повинен з'ясувати, в якому розмірі написано твір, які він має ключові знаки, тоніку. Нарешті - яким пальцем розпочати гру. Здібність бачити, читати та запам'ятовувати нотний текст трохи раніш його виконання значно впливає на якість читання з листа. Опанування цим навиком в кінцевих підсумках дає можливість грати з листа без зупинок, бо всі особливості нотного тексту завчасно фіксуються нашою свідомістю, а виконавчі засоби пристосовуються до них.

Також можна запропонувати учневі «програти» на столі мелодію правильною аплікатурою, щоб зв'язати рух пальців із слуховою уявою. Взагалі при читанні нотного тексту з листа дуже важлива здібність музиканта почути без інструменту цей нотний запис, почути його реальне звучання, що можливо лише при наявності розвиненого внутрішнього слуху. Щоб навчити учня дивитись та слухати нотний текст наперед, можна програти нотний текст таким чином: викладач починає грати - учень «підхоплює».

Приступаючи до виконання дворядних п'єс, краще надати перевагу по-перше п'єсам на чергування рук. При читанні п'єс такого складу учень має змогу протягом ряду тактів слідкувати лише за однією лінією, яка переходить з одного нотного стану на другий. Потім завдання можна ускладнювати: змінювати ритмічні малюнки, тривалості нот та пауз, підбирати п'єси з розташуванням нот на додаткових лінійках. Корисним буде також використовувати таку форму роботи на уроці як гра в ансамблі з викладачем. Учню необхідно буде рахуватися з партнером-викладачем, а це тренує швидкість реакції.

При читанні з листа дуже часто учні зазнають труднощів, коли їм доводиться зосереджувати увагу на нотному тексті та грати, не дивлячись на клавіатуру. Це викликає часті зупинки у виконанні та не дає можливості розібратися у змісті та формі твору. Такий стан трапляється в наслідок відсутності контакту між зоровим сприйняттям нотного тексту та фізичним почуттям клавіатури. Для подолання цього недоліку рекомендується грати повільні твори з плавним розвитком мелодії та нескладним супроводом.

Прищеплювати учням навики читання з листа належить з перших уроків гри на інструменті: треба постійно вчити їх аналізувати мелодичні звороти, визначати метроритмічну структуру та найбільш зручну аплікатуру творів, сприймати внутрішнім слухом виконану музику, не тільки слухати, а ще й аналізувати своє виконання.

Гарне читання нот з листа не є природженою здібністю, а є наслідком систематичного тренування в даної галузі  музикантів різного профілю. До гри з листа треба пристраститися. Це повинно стати невід'ємною часткою щоденних занять кожного учня.

Література:

•1. Крючков Н. Искусство аккомпанемента как предмет обучения. - Л.: Музгиз, 1961.

•2. Цатурян К.А. Чтение с листа. Теория и методика обучения игре на фортепиано под ред. Каузовой А.Г., Николаевой А.И. - М.: Владос, 2001.

•3. Савшинский С.И. Работа пианиста над музыкальным произведением. - М.: Музыка, 1964.

•4. Федоров Е.Е. Интуиция в музыкально-исполнительской деятельности. / Вопросы психологии. - 1985. - №2.

e-mail: irinazolot@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>